Webbtest – krisstöd inställda och uppskjutna kulturevenemang

Här kan du göra ett enkelt test för att se om din organisation har möjlighet att söka bidrag för intäktsbortfall och merkostnader på grund av inställda och uppskjutna kulturevenemang. Testet ger inte en heltäckande bild utan är en vägledning. Gör gärna testet innan du påbörjar en ansökan.

 
1. Söker du stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19?
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd. Däremot kan du vara behörig för stöd från Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet som öppnar den 22 oktober
 
2. Söker du stöd för kulturevenemang som skulle ha genomförts mellan den 1 juni och den 30 september 2020?
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd. Däremot kan du vara behörig för stöd från Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet som öppnar den 22 oktober
 
3. Söker du stöd för kulturevenemang som skulle ha genomförts i Sverige?
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för detta stöd. Däremot kan du vara behörig för stöd från Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet som öppnar den 22 oktober
 
4. Söker du stöd för kulturevenemang där din organisation uteslutande skulle haft rollen som leverantör i form av scenteknik eller liknande kringtjänster?
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för detta stöd. Däremot kan du vara behörig för stöd från Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet som öppnar den 22 oktober
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
5. Är verksamheten du söker stöd för en juridisk person eller enskild näringsidkare som är verksam i Sverige?
 

Med juridisk person avses ett företag eller en organisation med rätten att ingå avtal, äga tillgångar samt ådra sig skulder.
Med enskild näringsidkare avses fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om en person som driver en enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag.
Verksam i Sverige betyder i det här sammanhanget att den juridiska personen eller enskilde näringsidkaren ska vara registrerad i Sverige.

 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd
 
6. Har din organisation skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten?
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
7. Är din organisation försatt i konkurs?
 

Konkurs innebär att ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd
 
Bra, du kan gå vidare till ansökan
 
Om din organisation uppfyller kriterierna i testet kan du gå vidare och förbereda en ansökan. Tänk på att det finns fler krav än de som framkommit i testet. Läs även informationen på våra bidragssidor för att få en heltäckande bild av kraven och om din verksamhet kan beviljas stöd.