Webbtest – krisstöd inställda och uppskjutna kulturevenemang

Här kan du göra ett enkelt test för att se om din organisation har möjlighet att söka bidrag kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av föreskrifter om förbud för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.

Gör gärna testet innan du påbörjar en ansökan. Det ger inte en heltäckande bild utan är en vägledning. Först vid en ansökan avgörs om er verksamhet kan få stöd eller ej.

 
1. Söker du stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19?
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd. Däremot kan du vara behörig för stöd från Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet som stänger den 2–4 mars.
 
2. Söker du stöd för kulturevenemang som skulle ha genomförts i Sverige mellan den 1 oktober och den 31 december 2020?
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd. Däremot kan du vara behörig för stöd från Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet som stänger den 2–4 mars.
 
3. Är evenemangets huvudsakliga syfte kultur och skulle det ha presenterats för en publik i ett offentligt sammanhang?
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd. Däremot kan du vara behörig för stöd från Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet som stänger den 2–4 mars.
 
4. Söker du stöd för kulturevenemang där din organisation uteslutande skulle haft rollen som leverantör i form av scenteknik eller liknande kringtjänster?
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd. Däremot kan du vara behörig för stöd från Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet som stänger den 2–4 mars.
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
5. Är verksamheten du söker stöd för en juridisk person eller enskild näringsidkare som är verksam i Sverige?
 

Obs! Med juridisk person avses ett företag eller en organisation med rätten att ingå avtal, äga tillgångar samt ådra sig skulder.

Med enskild näringsidkare avses fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet. Det kan till exempel handla om en person som driver en enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag.

Verksam i Sverige betyder i det här sammanhanget att den juridiska personen eller enskilde näringsidkaren ska vara registrerad i Sverige.

Läs mer på Verksamt.se

 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd
 
6. Är din organisation försatt i konkurs eller har den skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten?
 

Konkurs innebär att ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

 
Tyvärr kommer du inte godkännas för stöd
 
Bra, du kan gå vidare till nästa fråga
 
Om din organisation uppfyller kriterierna i testet kan du gå vidare och förbereda en ansökan. Tänk på att det finns fler krav än de som framkommit i testet. Observera att testet endast ger en indikation om er verksamhet omfattas av stödet. Läs även informationen på våra bidragssidor för att få en heltäckande bild av kraven och om din verksamhet kan beviljas stöd.