Porin kaupungin osallisuuskysely
25.1.-11.2.2018
 
Taustatiedot
 
Ikä
 
Sukupuoli
 
Montako henkilöä taloudessasi asuu?
 
Roolisi tällä hetkellä
 
Asuinalue (valitse lähin postinumero)
 
Kiinnostus ja tieto kaupungin asioista
 
Kuinka paljon kaupungin asiat kiinnostavat sinua?
 
Mitkä seuraavista asioista kiinnostavat sinua? (Valitse 3 kiinnostavinta)
 
Muu, mikä?
 
 
Kuinka paljon saat tietoa seuraavista kaupungin asioista?
 
Päätöksenteko
Talous
Tapahtumat
Asumisen ja ympäristön palvelut
Kasvatuksen ja koulutuksen palvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työn ja yrittämisen palvelut
Kulttuurin ja liikunnan palvelut
Verkostot, joissa kaupunki toimii
 
Kuinka paljon seuraat kaupungin toimintaa?
 
Minkä kanavien kautta saat tietoa kaupungin asioista tällä hetkellä?
 
Valitsit "lehti-ilmoitukset tilattavissa sanomalehdissä". Kirjaa tähän, missä lehdissä:
 
Valitsit "lehti-ilmoitukset ilmaisjakelulehdissä". Kirjaa tähän, missä lehdissä:
 
Muu, mikä?
 
Minkä kanavien kautta haluaisit saada tietoa kaupungin asioista?
 
Valitsit "lehti-ilmoitukset tilattavissa sanomalehdissä". Kirjaa tähän, missä lehdissä:
 
Valitsit "lehti-ilmoitukset ilmaisjakelulehdissä". Kirjaa tähän, missä lehdissä:
 
Muu, mikä?
 
Osallistuminen kaupungin toimintaan
 
 
Missä roolissa haluaisit osallistua kaupungin toimintaan ja kuinka paljon?
 
Kuuntelevana kuntalaisena
Sinnikkäänä suunnittelijana
Pätevänä päättäjänä
Tehokkaana toimijana (palvelujen käyttäjänä, vapaaehtoistoiminnan osallistujana esim. yhdistysten kautta jne.)
 
Mikä mahdollisesti vaikeuttaa osallisuuttasi kaupungin toimintaan?
 
Muu, mikä?
 
Millä keinoin haluaisit osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan?
 
Jotenkin muuten, miten?
 
Mitä pidät tärkeimpänä osallistumisessasi? (Valitse 5 tärkeintä)
 
Miten kehittäisit kaupungin asiakaspalvelua? Valitse mielestäsi 3 tärkeintä kehittämiskohdetta.
 
Jotenkin muuten, miten?