Mentorix 2020-2021
 
Här kan du meddela att du ställer dig till förfogande som mentor i Förbundsarenans mentorskapsprogram för förbundens anställda.
 
Programmet utgår från adepternas behov, och vi väljer mentorer enligt dessa. Vi kan alltså inte garantera att du får bli mentor, men vi strävar efter att använda den kunskap och kompetens du erbjuder att dela med dig av.
 
Genom att fylla i detta formulär binder du dig inte till något. Då ansökningstiden för adepterna tagit slut börjar processen att hitta lämpliga mentorer till dem som ansökt om att få en mentor. Om du verkar passa en adepts behov tar vi kontakt och det är först i det skedet du tar ställning till om du vill binda dig till programmet och ställa upp som mentor.
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner att mina uppgifter sparas hos Förbundsarenan och används inom Mentorix. *