Kysely ohjelmatyön tueksi

Kuinka Valoniasta entistä tehokkaampi resurssi
maakunnan ilmasto- ja kestävän kehityksen työhön?

Suomi pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuuteen pian sen jälkeen. IPCC:n raportit kertovat, kuinka tärkeää ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi. Suomen kestävän kehityksen politiikan arvioinnissa (Agenda2030) todetaan, että Suomella on tulevina vuosina eniten tehtävää ekologiseen kestävyyteen liittyvissä asioissa ja ilmastotoimissa.
 
Valonian* ohjelmakausi päättyy ensi vuonna ja nyt onkin aika kääntää katseet uuden suunnitteluun. Avuksi tarvitsemme nyt kaikkia yhteistyökumppaneita: kerro meille, millainen toimija Valonia mielestäsi on, miten yhteistyö on sujunut ja mitä kaipaat meiltä jatkossa? Kuulemme mieluusti kyselyn lopussa mielikuvia ja ideoita ilmastotyöstä myös niiltä, joille Valonia on vieraampi toimija.
 
Kaikki kehitysideat ja palautteet ovat arvokkaita. Tietoja hyödynnetään ohjelmatyössä ja uusi ohjelma esitellään keväällä 2020.
 
* Mikä Valonia?
Valonia on puolueeton kestävän kehityksen ja ilmastotyön asiantunijaorganisaatio, joka on ollut varsinaissuomalaisten kuntien apuna jo edeltäjiensä Agenda- ja Energiatoimistojen myötä vuodesta 1997.
 

1. Taustakysymykset

 
 
Vastaajan ensisijainen rooli *
 
Mikä?
 
Organisaatio
 
Kunta
 
Sektori
 
Mikä?
 
Kuinka hyvin tunnet Valonian toimintaa?
 
Missä yhteydessä Valonia on tullut sinulle tutuksi? Millaista yhteistyötä olet tehnyt Valonian kanssa?
 
Mistä yhteydestä Valonia on sinulle tuttu? Oletko tehnyt yhteistyötä Valonian kanssa?
 

2. Tavoitteet ja toiveet tulevina vuosina

 
Kunnilla on keskeinen rooli kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kunta voi parhaimmillaan olla ketterä ilmastotoimien toimeenpanija, joka lähellä tavallista ihmistä olevana tahona voi vaikuttaa merkittävästi myös kuntalaisten mahdollisuuksiin tehdä ilmaston kannalta hyviä valintoja.  
 
Odotukset kuntien toimia kohtaan ovat suuria, mutta resursseista on monesti pulaa. Haluaisimmekin nyt kuulla, missä asioissa ja miten Valonia voisi tulevina vuosina olla entistä paremmin kuntanne apuna ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
 
Kunnat ovat Valonian toiminnan ensisijainen kohderyhmä. Toimimme ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kuitenkin laajassa yhteistyössä moninaisen toimijajoukon kanssa ja toimimme luontaisena yhteyspisteenä kestävän kehityksen asioissa kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin. Kuulisimmekin nyt mielellämme oman organisaationne suhteesta kuntien ilmastotyöhön ja tulevaisuuden toiveistanne ja yhteistyöehdotuksistanne siihen liittyen.
 
Missä seuraavissa teemoista asioita on kunnassanne saatu mielestäsi eteenpäin?
Energiatehokkuus, uusiutuva energia
Liikenteen päästöjen vähentäminen (esim. joukkoliikenteen kehittäminen, sähköautot ja latauspisteet, matkojen yhdistely, logistiikkaratkaisut)
Kestävän liikkumisen (kävely, pyöräily) edistäminen
Kestävät julkiset hankinnat
Jätevedet ja hulevesien käsittely
Vesiensuojelu
Luonnonsuojelutyö
Kestävä metsänhoito ja luonnon monimuotoisuustyö
Ympäristökasvatus
 
Tässä voit avata halutessasi lisää kunnassa tehtyjä toimia.
 
Millaiset asiat mielestäsi hidastavat tavoitteellista kestävän kehityksen työtä kunnassanne?
 
Mikä?
 
Tässä voit kertoa lisää mahdollisista haasteista ja pullonkauloista. Mihin kunnan omat resurssit eivät tunnu riittävän, missä apua erityisesti tarvittaisiin?
 
Mitä tahoja tulisi aktivoida kunnan kanssa yhteistyöhön entistä tiiviimmin? Valitse mielestäsi kaksi tärkeintä.
 
Mikä?
 
Mihin mielestäsi tulevina vuosina tulisi erityisesti panostaa ilmasto- ja kestävän kehityksen työssä yleisesti? Millainen näkökulma tai kohderyhmä on jäänyt liian vähälle huomiolle?
 
Tekeekö organisaatiosi yhteistyötä kuntasektorin kanssa ilmasto- ja kestävän kehityksen teemoissa?
 
Millaista yhteistyötä? Millaista haluaisit yhteistyön olevan tulevaisuudessa?
 
Haluaisitteko tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa? Millaista?
 

3. Valonian rooli

 
Tämän osion tarkoitus on auttaa meitä fokusoimaan työtämme paremmin tulevalla kaudella. Kriittinenkin palaute otetaan kiitollisena vastaan!
 
Oletko samaa vai eri mieltä oheisten väittämien kanssa?
Tiedän, millaista työtä Valoniassa tehdään.
Valonian työ tuo organisaatiolleni lisäarvoa.
Valonia tekee maakunnallisesti merkittävää työtä.
Saan Valonian toiminnasta riittävästi tietoa.
 
Mistä teemoista Valonia on sinulle erityisesti tuttu? Valitse max. 3.
 
Mikä?
 
Mihin Valonian tulisi erityisesti panostaa jatkossa?
 
Mikä?
 
Missä olemme onnistuneet?
 
Miten toimintaamme voisi kehittää?
 
Millaista yhteistyötä Valonia voisi tehdä organisaatiosi kanssa tulevaisuudessa?
 
Mitkä seuraavista sanoista kuvaavat mielestäsi Valonian toimintaa? (Valitse max. 5 tärkeintä kohtaa)
 
Kuinka tuttuja Valonian viestintäkanavat sinulle ovat?
Valonian uutiskirje
Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston uutiskirje
Valonia.fi -verkkosivu
Facebook @valonia.fi
Instagram @valoniakeskus
Instagram @vesitiimi_valonia
Twitter @Valonia_keskus
Ekovinkit (paikallislehdissä ja nettisivuilla)
Mediatiedotteet
 
Muita kommentteja ja huomioita Valonian roolista ja näkyvyydestä:
 

Mikäli haluat jättää palautetta omalla nimelläsi tai toivot yhteydenottoa, jätä yhteystietosi ja terveisesi. Yhteystietojen osalta noudatamme Varsinais-Suomen liiton tietosuojakäytäntöä.
 
Nimi ja sähköpostiosoite
 
 
Tähän voit jättää yhteydenottopyynnön:
 
Ohjelmatyön taustaksi teemme mielellämme myös haastatteluja. Olisitko valmis haastateltavaksi aiheesta? Jos olet, täytäthän yhteystietosi yläpuolelle.
 
Kiitos, olemme yhteydessä!