Jäsenkysely 2020

Tällä kyselyllä selvitetään lihastautiyhdistysten jäsenten kokemuksia yhdistyksensä toimintaan osallistumisesta ja niitä tarpeita ja toiveita, joita jäsenistöllä on toiminnan kehittämiseksi. Kysymme myös joitakin arkeesi liittyviä taustatietoja, jotta toimintaa voidaan kohdentaa entistä paremmin jäsenille sopivaksi. Kyselyyn vastataan nimettömänä.
 
Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Finnkinon lahjakortti (sisältää sarjalippuja 4 kpltta, arvo 59 €). Yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin ja niitä käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseen.
 
*:llä merkityt kysymykset ovat pakollisia.
Vastaathan kyselyyn viimeistään 31.7. 2020.
 
Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Lihastautiliitto ry ja 11 jäsenyhdistystä: Etelä-Hämeen, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin läänin, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Pirkanmaan, Lounais-Suomen ja Uudenmaan lihastautiyhdistykset.
 
Lisätiedot: lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi
Kiitos avustasi!
 
Mihin lihastautiyhdistykseen kuulut? *
 
Oletko varsinainen vai kannatusjäsen? *
 
Tiedätkö lihastautisi diagnoosin?
 
Asutko yksin?
 
Kuinka hyvin arvioit tuntevasi oman alueesi lihastautiyhdistyksen toimintaa?
 
Oletko osallistunut oman alueesi lihastautiyhdistyksen järjestämään toimintaan tai tapahtumiin viimeisen kahden vuoden aikana? *
 
Miksi olet osallistunut toimintaan? (Voit valita useamman vaihtoehdon)
 
Kerro miksi olet osallistunut toimintaan?
 
Kuinka suuri merkitys osallistumisellasi on sinulle?
 
Onko toimintaan osallistuminen vaikuttanut hyvinvointiisi?
 
Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut hyvinvointiisi?
 
Miksi et ole osallistunut toimintaan? (Voit valita useamman)
 
Kerro miksi et ole osallistunut toimintaan?
 
Mikä on/olisi sinulle mieluisin tapa osallistua lihastautiyhdistyksen toimintaan? (Voit valita useamman) *
 
Mikä vaihtoehto kuvaa parhaiten osallistumistasi verkossa toteutettavaan toimintaan?
 
Mitkä verkko-osallistumisen muodot olisivat sinulle mieluisia/mahdollisia? (Voit valita useamman)
 
Mikä verkko-osallistumisen muoto sopisi sinulle?
 
Minkälaisesta oman alueesi lihastautiyhdistyksen järjestämästä toiminnasta olisit kiinnostunut? (Voit valita useamman) *
 
Kerro, millainen toiminta kiinnostaa?
 
Käytätkö hengityslaitetta?
 
Mitä apuvälineitä käytät liikkumiseesi? (Voit valita useamman)
 
Millä liikennevälineillä liikut? (Voit valita useamman)
 
Liikun seuraavalla liikennevälineellä:
 
Kuinka helpoksi koet liikkumisesi kodin ulkopuolella?
 
Mikäli sinulla on liikkumisen vaikeuksia, mikä on suurin este liikkumisellesi? (Voit valita useamman)
 
Suurin este liikkumiselleni on:
 
Miten arkielämäsi sujuu?
 
Minkälaista apua tai tukea koet tarvitsevasi tällä hetkellä? (Voit valita useamman)
 
Millaista apua tai tukea tarvitset?
 
Miten arvioisit nykyistä elämäntilannettasi asteikolla pahin mahdollinen (0) – paras mahdollinen (10)?
Elämäntilanteeni on
 
Vapaa sana/terveiset yhdistykselle
 
Kiitos vastauksistasi!
 
Puhelinnumeroni tai sähköpostini: