Kysely museoille kiinnostuksesta pelialan yrityksiä kohtaan

Tarinat peliin on Suomen museoliiton ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteinen ESR-hanke, joka pyrkii edistämään museo- ja pelialan yhteistyötä. Haluamme mm. selvittää millaisia edellytyksiä museoissa olevien kulttuuriperintöaineistojen ja niihin liittyvän asiantuntemuksen käytölle on pelinkehityksessä. Onko kiinnostusta ja mitä yhteistyö edellyttää? Millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyö mahdollisesti avaisi?
 
Vastaathan alla olevasta linkistä avautuvaan lyhyeen kyselyyn, jolla kartoitetaan kiinnostusta yhteistyöhön. Vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Kiitos!
 
Kyselyn vastauksia käytetään vain Tarinat peliin -hankkeen toimenpiteisiin. Vastaajan yhteystietoja ei julkaista missään ja niitä käsitellään Museoliiton tietosuojaselosteen mukaisesti.
 
Kysely on avoinna 31.10.2018 saakka.
 
KYSYMYKSET
 
Huomaa, että kysely ei avaudu kokonaisuudessaan heti, vaan tietyt vastausvaihtoehdot avaavat lisäkysymyksiä.
 
 
Onko museonne kiinnostunut yhteistyöstä pelialan yritysten kanssa? *
 
Miksi museonne ei ole kiinnostunut yhteistyöstä, kuvaile lyhyesti. *
 
Millaisesta yhteistyöstä olette kiinnostuneita? *
 
Kerro tarkemmin millaista yhteistyötä museonne voisi tehdä pelialan yrityksen kanssa
 
Millaisia kustannuksia kokoelmien tai asiantuntemuksen käytöstä aiheutuisi pelialan yritykselle? *
 
Jos museonne on jo tehnyt yhteistyötä jonkin pelialan yrityksen kanssa, kerro lyhyesti minkä yrityksen ja millaista?
 
Millaista tietoa museossanne kaivataan pelialaan ja pelinkehitykseen liittyen? *
 
Kuvaile lyhyesti millaista muuta tietoa?
 
Jos museonne on avannut digitaalisiin kokoelmiin liittyvää dataa ja sisältöjä verkossa ja haluaa, että niitä hyödynnettäisiin myös pelinkehityksessä, kerro lyhyesti mistä data tai sisältö löytyy, millaista se on ja miten sitä on käytetty (jos tiedossa).
 
Jos museonne kokoelmaobjekteista tai muusta materiaalista on tehty digitaalisia 3D-mallinnuksia, kerro lyhyesti mistä materiaalista ja miten niitä on käytetty.
 
Museon koko (vakituisen henkilökunnan määrä) *
 
Muita kommentteja
 
Vastaajan nimi, sähköpostiosoite ja museo *
 
Minulle saa lähettää yhteistyöstä kiinnostuneiden pelialan yritysten yhteystietoja ja minun yhteystietoni saa lähettää yhteistyöstä kiinnostuneille pelialan yrityksille. - Tarinat peliin -hanke tekee samankaltaisen kyselyn sekä pelialalle että museoalalle. Yhteystietoja välitetään vain näissä kyselyissä suostumuksensa antaneille. *
 
*
 
Vastaajan nimi, sähköpostiosoite ja museo (halutessasi)
 
Kiitos vastauksesta! Jos museoiden ja pelialan yhteistyö alkaa myöhemmin kiinnostaa, ole yhteydessä!
 
Lisätietoja kyselystä ja Tarinat peliin -hankkeesta:
 
Koulutus- ja kehittämisasiantuntija 
Pauliina Kinanen
pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi
puh. 040 354 2205