Kysely pelialan yrityksille kiinnostuksesta kulttuuriperintöä ja museoita kohtaan

Tarinat peliin on Suomen museoliiton ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteinen ESR-hanke, joka pyrkii edistämään museo- ja pelialan yhteistyötä. Haluamme mm. selvittää millaisia edellytyksiä museoissa olevien kulttuuriperintöaineistojen ja niihin liittyvän asiantuntemuksen käytölle on pelinkehityksessä. Onko kiinnostusta ja mitä yhteistyö edellyttää? Millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhteistyö mahdollisesti avaisi?
 
Vastaathan alla olevasta linkistä avautuvaan lyhyeen kyselyyn, jolla kartoitetaan kiinnostusta yhteistyöhön. Vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Kiitos!
 
Kyselyn vastauksia käytetään vain Tarinat peliin -hankkeen toimenpiteisiin. Vastaajan yhteystietoja ei julkaista missään ja niitä käsitellään Museoliiton tietosuojaselosteen mukaisesti.
 
 
KYSYMYKSET
 
Huomaa, että kysely ei avaudu kokonaisuudessaan heti, vaan tietyt vastausvaihtoehdot avaavat lisäkysymyksiä.
 
Onko yrityksenne kiinnostunut hyödyntämään kulttuuriperintöaineistoja työssään ja yhteistyöstä museoiden kanssa? (esimerkiksi historiaan tai taiteeseen liittyviä kokoelmia ja asiantuntemusta)? *
 
Miksi yrityksenne ei ole kiinnostunut yhteistyöstä, kuvaile lyhyesti. *
 
Mistä tarkemmin ottaen olette kiinnostuneita? *
 
Kerro tarkemmin millaista yhteistyötä voisit tehdä museon kanssa? *
 
Onko yrityksenne valmis maksamaan digitaalisten kokoelmien käytöstä? *
 
Onko yrityksenne valmis maksamaan museossa olevan asiantuntemuksen käytöstä? *
 
Jos yrityksenne on jo tehnyt yhteistyötä jonkin museon kanssa, kerro lyhyesti minkä museon ja millaista?
 
Millaista tietoa yrityksenne kaipaa museoihin tai kulttuuriperintöön liittyen? *
 
Kuvaile lyhyesti millaista muuta tietoa?
 
Yrityksen koko *
 
Onko yrityksessänne kiinnostusta osallistua digitaaliseen kulttuuriperintöön ja museoalan tuntemukseen johdattavan verkkokurssin pilotointiin? Pilotointiin osallistuminen edellyttää kurssin läpikäyntiä (ajallisesti yhteensä noin 2 tuntia) ja sitoutumista palautteen antoon. *
 
Sähköpostiosoite, johon Tarinat peliin -hanke voi lähettää lisätietoa verkkokurssin pilotoinnista *
 
Muita kommentteja
 
Vastaajan nimi, sähköpostiosoite ja yrityksen nimi *
 
Minulle saa lähettää yhteistyöstä kiinnostuneiden museoiden yhteystietoja ja minun yhteystietoni saa lähettää yhteistyöstä kiinnostuneille museoille. - Tarinat peliin -hanke tekee samankaltaisen kyselyn sekä pelialalle että museoalalle. Yhteystietoja välitetään vain näissä kyselyissä suostumuksensa antaneille. *
 
*
 
Vastaajan nimi, sähköpostiosoite ja yrityksen nimi (halutessasi)
 
Kiitos vastauksestasi! Jos yhteistyö museoiden kanssa alkaa myöhemmin kiinnostaa, ole yhteydessä!
 
Lisätietoja kyselystä ja Tarinat peliin -hankkeesta:
 
Koulutus- ja kehittämisasiantuntija 
Pauliina Kinanen
pauliina.kinanen(a)museoliitto.fi
puh. 040 354 2205