Hur påverkar coronaviruset dina studier?

 
Vid vilken fakultet studerar du? *
 
På vilken utbildningslinje eller vilket magisterprogram studerar du? *
 
Hur har coronaviruset påverkat dina studier? *
 
Hur har du upplevt kommunikationen kring coronasituationen? (är det t.ex. klart för dig vilka kraven är på kursuppgifter, när kursinformation kommer och vem som kan svara på vilka frågor?) *
 
Vilka utmaningar har coronaviruset inneburit för dina studier (t.ex. tillgången till studiematerial, program som bara finns på ÅA:s datorer, inhiberade kurser) *
 
Hur kunde problemet/problemen enklast lösas? *
 
Har du frågor gällande dina studier eller din utkomst? (ÅAS samlar återkommande frågor för att kunna besvara dessa på vår some de närmaste veckorna. Din fråga kan hjälpa andra!) *
 
Om du behöver hjälp med någonting genast och inte vet vem du ska kontakta på ÅA, hör gärna av dig till oss på studentkåren och vi kan ge råd eller hänvisa dig till rätt person!
 
Hälsningar från hela det virtuella kårkansliet!
Studentombud Petra Lindblad 
petra@studentkaren.fi 
+358 503626285 
 
https://www.studentkaren.fi/kontakt/