Nominatieformulier leden Akademie van Kunsten

 

De Akademie van Kunsten (AvK) kiest in 2021 zes nieuwe leden op basis van aantoonbare artistieke prestaties. Leden van de AvK zijn vooraanstaande kunstenaars uit alle artistieke disciplines en worden gekozen op grond van nominaties.

Deadline voor indiening 4 januari 2021. Let op: per nominator mogen maximaal twee nominaties worden ingediend.

 

Persoonlijke gegevens genomineerde

 
 
 
 
 
Geslacht *
 
 

Motivering

Omschrijf waarom de genomineerde goed past bij de Akademie van Kunsten. Verwerkt u in uw motivatie alstublieft op zijn minst zaken als artistieke prestaties, maatschappelijk engagement en/of wetenschappelijk engagement en de mate waarin de kandidaat jongere kunstenaarsgeneraties inspireert.
 
 

Artistieke discipline

 
 

Gegevens nominator