Kysely adhd-oireisten aikuisten tuen ja vertaisuuden kehittämiseksi

 

Tiedetään, että moni adhd-oireinen hyötyy vertaistuesta. Se on tukea, jota voi saada vain muilta, joilla on omakohtaista kokemusta arjesta adhd-oireiden kanssa. Vertaistuen myötä voi saada tukea ja ymmärrystä omaan tilanteeseen sekä kullanarvoisia vinkkejä arjen sujuvoittamiseksi. Usein jo pelkästään tieto siitä, että on muitakin, joilla on vastaavia pulmia elämässä, helpottaa! 

Vertaistukea on kuitenkin aikuisille tarjolla tällä hetkellä melko vaihtelevasti ja se on osin haastavasti saavutettavaa. Haluammekin ADHD-liitossa kehittää vertaistuen muotoja siten, että ei ole väliä, missä päin Suomea asuu, vaan vertaisuutta on aidosti tarjolla kaikille sitä tarvitseville.

Tähän tarvitsemme kuitenkin SINUN apuasi. Kerro meille, millaiset verkkomuotoiset vertaistuenmuodot voisivat olla sinulle hyödyllisiä. Kaikki näkemykset, ajatukset ja toiveet ovat tervetulleita! Kysely on hyvin lyhyt ja vastaaminen käy nopeasti.

Kiitos kun olet mukana kehittämässä toimintaamme!

 
Koen, että vertaistuki on tärkeää ja tukee hyvinvointiani? *
 
Mikä/mitkä seuraavista toimintamuodoista auttaisivat sinua pärjäämään adhd-oireiden kanssa? (Voit valita useamman vaihtoehdon) *