J-70 -HANKE

Turun alueella on monta aktiivista kilpapurjehdusseuraa. Seurojen toimesta järjestetään vuosittain useita merkittäviä kilpapurjehdustapahtumia ja säännöllisesti myös kansainvälisiä tapahtumia. Kilpailuiden järjestämiseen liittyvä osaaminen on säilynyt vahvana tai jopa vahvistunut viime vuosina.Kilpapurjehdusharrastajien näkökulmasta toiminta on perinteisesti jakautunut moneen eri harrastajakuntaan.
 
Harrastajia yhdistävällä hankkeella voitaisiin menestyksekkäästi yhdistää näiden eri toimijoiden yhteiset tavoitteet ja tarpeet. Seurojen raja-aidat ylittävä yhteinen kilpapurjehduskeskus olisi tällainen hanke. Purjehduskeskus tarjoaisi eri harrastajaryhmille mahdollisuuden säännöllisen harjoitteluun mielenkiintoisella ja haastavalla veneellä kustannustehokkaasti.
 
Hankkeen tavoitteena on virkistää alueen kilpapurjehdustoimintaa ja samalla toimia harrastajakuntaa yhdistävänä tekijänä. Purjehduskeskus J-70 veneineen tuo uudenlaisen toimintamallin harrastamiselle, jossa säännöllinen ja ohjattu kilpapurjehdustoiminta on ytimessä. Osaamisen jakaminen yhteisön sisällä toimii laadukkaan harjoittelutoiminnan jatkeena. Lisäksi veneitä hyödynnetään eri seurojen ja muiden sidosryhmien suunnitelmallisiin tarpeisiin.
 
Ensimmäisessä vuoden tavoitteena on neljän (4) veneen hankinta ja riittävän harrastajamäärän sitouttaminen toimintaan. Lisäksi purjehduskeskus tarvitsee aktiivisen vetäjän toiminnan pyörittämiseen ja sen kehittämiseen.
 
Neljä venettä ja neljä tavoitetta
  • Menestyminen Purjehdusliigassa
  • Työkalu seurojen koulutus- valmennustoimintaan (purjehtijat ja kilpailutoimihenkilöt)
  • Yritys-, ja opiskelijatapahtumat
  • Harrastajarekrytointi, osaamisen ja kiinnostuneisuuden kasvattaminen
 
Vastaajan nimi
 
Kiinnostaako sinua purjehtia J-70 veneillä Turun alueella? Tavoitteena on säännöllunen viikoittainen toiminta useammalla veneellä.
 
Olisitko valmis maksamaan 600 euron vuosimaksun ohjatusta toiminnasta J-70 veneillä, noin 30 harjoituskertaa vuosi *
 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, mikä olisi mielestäsi sopiva summa?
 
Mikäli olet kiinnostunut ehdotetusta purjehduskeskustoiminnasta J-70 veneillä, mitä odotuksia sinulla herää toiminnan suhteen?