Tarvekartoitus valtakunnalliselle Juttuluurille

 

Hei Omaishoitaja,

Erityisesti koronapandemia on haastanut meidät pohtimaan uudenlaisia tapoja toteuttaa toimintaa. Tällä kyselyllä kartoitamme omaishoitajien tarvetta puhelimitse toteuttavalle toiminnalle. Kyseessä on lähinnä tarjota omaishoitajalle juttukaveria, jonka kanssa vaihtaa kuulumisia ja keskustella mieltä askarruttavista asioista.

Vastaamalla tähän kyselyyn saamme arvokasta tietoa, millaiselle toiminnalle on tarvetta. Vastaathan kyselyyn 31.3.2021 mennessä.

 
1. Koetko tarvetta puhelimitse toteutettavalle toiminnalle?
 
2. Jos koet tarvetta puhelimitse toteutettavalle toiminnalle, mikä seuraavista vaihtoehdoista olisi sinulle sopivin?
 
 
Kiitos!