Kysely koulutuksen sisällöstä
 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS) järjestää syksyllä 2020 koulutuspäivän vammaisuudesta yhdessä Monik Vantaan kanssa. Vammaisuus yhteiskunnassa ja yhteisössä -koulutuspäivä järjestetään 8.10.2020 klo 10-15 Vantaalla.
 
Koulutus on osa Yhteistyöllä parempi yhteisö (YPY) -hanketta. Hankkeen tavoite on edistää monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.
 
Kartoitamme kiinnostusta koulutukseen osallistumisesta. Kysymme myös, millaisesta koulutuksesta olisi hyötyä. Arvostamme kaikkea saatavaa ennakkotietoa. Kiitos avusta!
 

 
Oletko kiinnostunut koulutukseen osallistumisesta?
 
Kuinka tärkeäksi koet seuraavat koulutusaiheet?
Lääketiede ja vammaisuus
Vammaisuuden historia Suomessa
Vammaisten ihmisoikeudet
Vammaisalan toimijat ja järjestöt
Vammaispalvelut ja tukimuodot
Vammainen lapsi perheessä
Tuki hyvän arjen tarpeisiin
Esteettömyys ja saavutettavuus
 
 
 

 
Vastaajan yhteystiedot