Palveluskoirien kansalliset lajit nousuun kyselytutkimus

 
Kyselyssä kartoitetaan Virkku-kortillisten koiraharrastajien ajatuksia palveluskoirakokeiden kansallisten lajien (jälki, haku, ek ja viesti) nykytilaa sekä tulevaisuuden visioita, miten lajeja tulisi kehittää voidaksemme taata kansallisten palveluskoiralajien tulevaisuuden.
 
Minkälainen on mielestäsi palveluskoiratoiminnan (kansalliset lajit) imago? *
 
Miten koet kansallisten palveluskoiralajien kiinnostavuuden suhteessa muihin lajeihin. *
 
Oletko harrastanut kansallisia lajeja viimeisen 3 vuoden aikana? *
 
En *
 
"Oletko käynyt kansallisten lajien kokeissa viimeisen 3 vuoden aikana? Poislukien käyttäytymiskoe (bh-koe)" *
 
Kyllä
 
En *
 
Ikä *
 
Kuulutko palveluskoirayhdistykseen *
 
Koetko olevasi tervetullut mukaan pk-yhdistyksen toimintaan *
 
Koetko olevasi hyväksytty pk harrastajien joukossa *
 
Miksi et koe olevasi hyväksytty *
 
Oletko valmis käyttämään 1 -3 kertaa viikossa 2 -4 tuntia treeniin metsässä säällä kuin säällä *
 
Onko alueellasi saatavilla tarpeeksi kansallisten palveluskoiralajien koulutusta *
 
Oletko itse halukas vetämään koulutuksia/ryhmiä *
 
Onko seurassasi talkoovelvoitteita *
 
Osallistuko talkoisiin säännöllisesti *
 
Käytkö säännöllisesti maksullisissa koulutuksissa, jotka eivät ole palveluskoirayhdistyksen järjestämiä *
 
Kyllä *
 
Onko mielestäsi hyvä, että kansallisissa lajeissa on sama tottelevaisuus, kuin suojelulajeissa (IGP-tottelevaisuus) *
 
Jos olit täysin eri mieltä, niin mitä haluaisit muuttaa *
 
Mikä pitäisi mielestäsi olla tottelevaisuuden osuus kokonaispisteitä *
 
Onko alueellanne käytettävissä riittävasti maastoja kokeita varten *
 
Jos vastasit Ei, niin mitkä lajit *
 
Tulisiko 3. luokan maasto-osuuden olla vaikeampi *
 
Jos vastasit kyllä *
 
Tulisiko kansallisissa laijeissa olla vapaaehtoinen soveltuvuuskoeluokka, jossa olis vaatimuksen suoritettu BH ja maasto osuus helpotettu 1. luokasta *
 
Tulisiko pieniä kokeita olla mahdollista anoa 2-viikon anomisajalla *
 
Tulisiko kansalliset palveluskoiralajit olla avoimia kaikille roduille *
 
Oletko ollut kokeessa toimihenkilönä tai talkoolaisena 3 viimeisen vuoden aikana *
 
Pitäisikö juoksunartun saada osallistua kokeisiin (ei viestille) *
 
Palveluskoiraliitto on merkittävä järjestö *
 
Kuinka hyvin tunnet sinua lähinnä olevan palveluskoirayhdistyksen *
 
Kuinka hyvin tunnet palveluskoirien kansalliset lajit *
 
Pitäisikö palveluskoiraliiton yhdistyskokouksessa valita toimihenkilöksi myös kansallisten palveluskoiralajien harrastajajäsen koe- ja kilpailutoimikuntaan *
 
Mistä olet saanut tietoa palveluskoirien kansallisista lajeista
 
Mitä haluaisit kansallisten palveluskoiralajien antavan juuri sinulle *
 
Mielikuvasi pk-harrastajan talkoomääristä muihin lajeihin verrattuna *