Tidskrifter som deltar i kampanj mars 2020

 

Tidskrift.fi

Vi lyfter fram de finlandssvenska tidskrifterna på tidskrift.fi genom en kampanj där vem som helst kan beställa provnummer av någon tidskrift. Kampanjen pågår under tiden 30.3-5.4.
 

Tidskrifter som vill vara med

1. Anmäl om ert deltagande genom att fylla i formuläret nedan senast den 19.3. Uppge hur många provexemplar ni är beredda att skicka, t.ex. 10-50, enligt era resurser. Det måste inte vara senaste numret utan kan bra vara något äldre nummer ni har kvar exemplar av. Minsta antal som krävs för att vara med i kampanjen är 5. När det antal ni uppgett gått åt kommer det inte längre att vara möjligt att välja er tidskrift från listan på tidskrifter man kan beställa provnummer av.

2. Kampanjen pågår under tiden 30.3-5.4. Strax efter får ni epost med adressuppgifter till dem som beställt provnummer av er. Ni postar tidskriften till adressen och bifogar (om ni vill) ett infoblad om hur man prenumererar, blir medlem för att få tidskriften eller liknande. Om ingen beställt av era provnummer meddelar vi också om detta.

3. Ni följer med om detta leder till nya prenumerationer, medlemmar eller har andra följder för er tidskrift och rapporterar om detta, vi informerar närmare.

Frågor? Ta kontakt med Mari Pennanen (mari.pennanen@forbundsarenan.fi / 040-7030279) eller Julia Hemgård (julia.hemgard@forbundsarenan.fi) på Förbundsarenan.

Roligt att ni vill vara med! Tillsammans kan vi nå många!