Tervetuloa vaikuttamaan Allianssin tavoiteohjelmaan!

Kevätkokousessa 2019 ensimmäistä kertaa hyväksyttty tavoiteohjelma ohjaa kaikkea nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamistyötä. Ohjelmaa päivitetään vuosittain ja tänä vuonna tavoiteohjelman teemoja taustoitetaan seitsemänosaisessa Mitä kuuluu nuorille -podcast-sarjassa. 
 
Tällä lomakkeella keräämme ehdotuksia, toiveita ja tarpeita tavoiteohjelman sisällön päivittämisestä. Voit jättää ajatuksesi yksityishenkilönä tai jonkin ryhmän – esimerkiksi jäsenjärjestön hallituksen tai muun nuorisoalan toimijan – puolesta.
 
Voit vastata kyselyyn myös ruotsiksi tai englanniksi. Kysely on auki 10.5.2020 saakka. 
 
Missä roolissa vastaat kyselyyn? *
 
Jos vastaat kyselyyn ryhmän puolesta, kerro tässä ryhmän/organisaation nimi:
 
Tavoiteohjelman teemat
 
Tavoiteohjelman laatimiselle on selkeät lähtökohdat: Allianssin missio ja keskeisin tavoite on, että nuoret voivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen on Suomen ja maailman suurin ongelma, joka on ratkaistava. Tulevaisuuden Suomi voi yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. 
 
Alustavasti tavoiteohjelma on jaoteltu seitsemään teemaan, joista nuorten hyvinvointi ja nuorten oikeudet muodostuvat:
1. Osaaminen
2. Työ ja toimeentulo
3. Osallisuus
4. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
5. Nuorisotyön resurssit ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset
6. Terveys
7. Ympäristö
 
Teema 1: OSAAMINEN. Mitä lisäisit, poistaisit tai päivittäisit tässä tavoiteohjelman osiossa?
 
Teema 2: TYÖ JA TOIMEENTULO. Mitä lisäisit, poistaisit tai päivittäisit tässä tavoiteohjelman osiossa?
 
Teema 3: (YHTEISKUNNALLINEN) OSALLISUUS. Mitä lisäisit, poistaisit tai päivittäisit tässä tavoiteohjelman osiossa?
 
Teema 4: YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO. Mitä lisäisit, poistaisit tai päivittäisit tässä tavoiteohjelman osiossa?
 
Teema 5: NUORISOTYÖN RESURSSIT JA KANSALAISYHTEISKUNNAN TOIMINTAEDELLYTYKSET. Mitä lisäisit, poistaisit tai päivittäisit tässä tavoiteohjelman osiossa?
 
Teema 6: TERVEYS.Mitä lisäisit, poistaisit tai päivittäisit tässä tavoiteohjelman osiossa?
 
Teema 7: YMPÄRISTÖ. Mitä lisäisit, poistaisit tai päivittäisit tässä tavoiteohjelman osiossa?
 
Puuttuuko joukostasi mielestäsi joku nuorten hyvinvoinnin teema tai tulisiko teemoja järjestää eri tavalla? Miten?
 
Yleistä tavoiteohjelman sisällöstä
 
 
 
Kysymys Allianssin jäsenille tai potentiaalisille jäsenille: Millainen tavoiteohjelman tulisi olla, jotta siitä olisi eniten hyötyä omalle vaikuttamistyöllenne?
 
Millaisia teemoja tai tavoitteita Allianssin tavoiteohjelmaan EI pitäisi mielestäsi ottaa? Miksi?
 
Mitä jäi vielä sanomatta? Vapaa sana Allianssin tavoiteohjelmasta!