Tervetuloa vaikuttamaan Allianssin tavoiteohjelmaan! Tavoiteohjelma luodaan kevään 2019 aikana ja se tulee ohjaamaan kaikkea nuorisoalan kattojärjestön vaikuttamistyötä.  
 
Tällä lomakkeella keräämme ehdotuksia, toiveita ja tarpeita tavoiteohjelman sisällöstä. Voit jättää ajatuksesi yksityishenkilönä tai jonkin ryhmän - esimerkiksi jäsenjärjestön hallituksen tai muun nuorisoalan toimijan - puolesta.
 
Voit vastata kyselyyn myös ruotsiksi tai englanniksi. Kysely on auki 31.3.2019 saakka. 
 
Missä roolissa vastaat kyselyyn? *
 
Jos vastaat kyselyyn ryhmän puolesta, kerro tässä ryhmän/organisaation nimi:
 
Tavoiteohjelman teemat
 
Tavoiteohjelman laatimiselle on selkeät lähtökohdat: Allianssin missio ja keskeisin tavoite on, että nuoret voivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen on Suomen ja maailman suurin ongelma, joka on ratkaistava. Tulevaisuuden Suomi voi yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. 
 
Alustavasti tavoiteohjelma on jaoteltu seitsemään teemaan, joista nuorten hyvinvointi ja nuorten oikeudet muodostuvat:
1. Osaaminen
2. Työ ja toimeentulo
3. Osallisuus
4. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
5. Nuorisotyön resurssit ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset
6. Terveys
7. Ympäristö
 
Teema 1: OSAAMINEN. Mitä siihen liittyviä tavoitteita ja aiheita tavoiteohjelmaan tulisi ottaa?
 
Teema 2: TYÖ JA TOIMEENTULO. Mitä siihen liittyviä tavoitteita ja aiheita tavoiteohjelmaan tulisi ottaa?
 
Teema 3: (YHTEISKUNNALLINEN) OSALLISUUS. Mitä siihen liittyviä tavoitteita ja aiheita tavoiteohjelmaan tulisi ottaa?
 
Teema 4: YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO. Mitä siihen liittyviä tavoitteita ja aiheita tavoiteohjelmaan tulisi ottaa?
 
Teema 5: NUORISOTYÖN RESURSSIT JA KANSALAISYHTEISKUNNAN TOIMINTAEDELLYTYKSET. Mitä siihen liittyviä tavoitteita ja aiheita tavoiteohjelmaan tulisi ottaa?
 
Teema 6: TERVEYS. Mitä siihen liittyviä tavoitteita ja aiheita tavoiteohjelmaan tulisi ottaa?
 
Teema 7: YMPÄRISTÖ. Mitä siihen liittyviä tavoitteita ja aiheita tavoiteohjelmaan tulisi ottaa?
 
Puuttuuko joukostasi mielestäsi joku nuorten hyvinvoinnin teema tai tulisiko teemoja järjestää eri tavalla? Miten?
 
Yleistä tavoiteohjelman sisällöstä
 
 
 
Millaisia teemoja tai tavoitteita Allianssin tavoiteohjelmaan EI pitäisi mielestäsi ottaa? Miksi?
 
Kysymys Allianssin jäsenille tai potentiaalisille jäsenille: Millainen tavoiteohjelman tulisi olla, jotta siitä olisi eniten hyötyä omalle vaikuttamistyöllenne?
 
Mitä jäi vielä sanomatta? Vapaa sana Allianssin tavoiteohjelmasta!