Ansökan om arvode för insamling 2019

 
Sista ansökningsdag är 30.4.2019. Läs instruktionerna på https://www.sls.fi/sv/insamlingsarvoden innan du gör ansökan.
 
 
 
 
 
 
Ansökningen gäller fältinsamling inom: *