Ansökan om arvode för insamling 2019

 
Sista ansökningsdag är 30.4.2019. Läs instruktionerna på https://www.sls.fi/sv/insamlingsarvoden innan du gör ansökan.
 
Förnamn och efternamn *
 
Utbildning/titel *
 
Adress, postnummer och ort *
 
E-post *
 
Tidigare erfarenheter av insamling
 
Ansökningen gäller fältinsamling inom: *
 
Insamlingsprojektet namn *
 
Kort beskrivning av projektet, insamlingsmetod och syfte *
 
Referens (kontaktuppgifter) *