Ehdota aihetta Tulevaisuusvaliokunnalle!

 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pitää Politiikkaviikolla 8.11. kokouksen, jonka asialistan määrittelevät nuoret. Kokoukseen valitaan 80 nuorta osallistujaa, jotka ratkovat tulevaisuuden suuria kysymyksiä kansanedustajien kanssa. Kuka vaan nuori voi ehdottaa aiheita tulevaisuusvaliokunnan käsiteltäväksi ja hakea mukaan kokoukseen.
 
Kaikki valiokunnan kokouksen aiheet valitaan nuorten ehdottamista teemoista, ja ehdotuksia voi lähettää alla olevan lomakkeen kautta 20.10. mennessä.
 
Ehdottajan nimi:
 
Ehdottajan ikä:
 
Ehdottajan asuinpaikkakunta:
 
Mikä on nuorten näkökulmasta tärkein asia, jota tulevaisuusvaliokunnan pitäisi käsitellä? *
 
Mitkä muut tulevaisuuden kehityskulut tai ongelmat ovat nuorten kannalta tärkeitä?