Skolmusik 2021

 
Skolmusik 2021 kommer utformas annorlunda än tidigare år. Programmet består av en streamad festkonsert och annat program så som workshops och konserter i både digitalt och fysiskt format. Vi kommer erbjuda regionala lösningar med möjlighet till workhshops och konserter på den egna skolan. 

Genom denna enkät vill vi kartlägga deltagarintresset och samla in era önskemål kring program.
Vänligen skicka in ditt svar senast 4.12.2020
 
Anmälan till Skolmusik öppnar 2021.

Skolmusik vill inspirera, uppmuntra och stödja lärare även under de speciella omständigheterna som nu råder. Ta gärna kontakt med oss om ni har synpunkter, idéer, förbättringsförslag eller andra tankar gällande Skolmusik.
 
 
Vi representerar *
 
 
 
 
 
 
Vi vill delta i en streamad festkonsert under skoltid vecka 18 i maj 2021 *
 
Vi vill delta i en virtuell mosaikkonsert, med ett uppträdande, under vecka 18 i maj 2021
 
Vi vill delta i en virtuell mosaikkonsert, som publik, under vecka 18 i maj 2021
 
Vi vill ta del av digitala workshops
 
Vi vill ta emot skolbesök i form av workhops under vecka 18 i maj 2021 (om omstädningheterna tillåter)
 
 
Vi vill ta emot skolbesök i form av gästkonserter under vecka 18 i maj 2021 (om omständigheterna tillåter)
 
Vi är intresserade av att ta del av streamade gästkonserter