Riistapäivät 2018

Riistapäivät 2018


Aika: 17.–18.1.2018

Paikka: Tiedekeskus Arktikum, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi
 

Teema: Riista-ala katsoo tulevaisuuteen

Päivien aikana käsitellään monelta eri näkökulmalta vastuullisuutta ja tietoon perustuvan riista-alan tulevaisuuden kehityssuuntia.  Erityishuomiota saa mm. kansainvälinen yhteistyö riistalajien kohdalla ja riistakantojen seurantaan liittyvät menetelmät. Järjestäjätahoina Luonnonvarakeskus Luke yhdessä julkisen riistakonsernin muiden toimijoiden kanssa.

Osallistumismaksu: 200 € (alv 0 %), opiskelijahinta 120 € (alv 0 %). Osallistumismaksu maksetaan verkkopankilla ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Lisätietoa:

Katja Holmala, katja.holmala@luke.fi tai p. 040 187 8239 (päivien sisältö)

Taija Pöntinen, taija.pontinen@luke.fi tai p. 0400 747 179 (käytännön järjestelyt)