Siirry sisältöön
LEAN-YHDISTYKSEN KIRJAKAUPPA

 

Tervetuloa Lean-Yhdistyksen kirjakauppaan!

Nyt voit tilata lean-aiheisia kirjoja kätevästi suoraan kotiisi.

Tutustu kirjavalikoimaamme ja valitse itsellesi sopivat. Kirjat voit tilata "Tilaa tästä" -linkistä.
Huomioithan, että k
irjatilaukset toimitetaan Ärrä-paketteina, joihin tarvitaan ilmoitusta varten kirjan/ kirjojen vastaanottajan matkapuhelinnumero.

 


P. Petersson B. Olsson T. Lundström O. Johansson M. Broman D. Blücher H. Alsterman

Lean - muuta poikkeamat menestykseksi!

Länsimainen näkökulma lean-filosofiaan ja lean-kulttuurin luomiseen.

Teos kertoo, mitä työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan, jotta lean-työskentelyllä saavutetaan halutut tulokset, miten luodaan edellytykset havaita ja poistaa hukkaa. Lisäksi kirjasta selviää muun muassa mitä tarkoitetaan virtaustehokkuudella ja miten se eroaa resurssitehokkuudesta, kuinka tehokkaita virtauksia luodaan ja miten luodaan toimivat tavoitteet ja kuinka niitä mitataan.

Kirjassa on lukuisia esimerkkejä ja havainnekuvia eri toimialoilta. Kirjoittajat rikastavat kuvaa lean-ajattelusta esittelemällä myös tuotantoteollisuuden ulkopuolisia ratkaisuja. 

Teos on ennen kaikkea oppikirja. Se auttaa organisaatioita ymmärtämään leanin taustalla vaikuttavia ajatuksia, sillä ne ovat edellytys lean-investoinnin menestymiselle. Ymmärrystä tarvitaan myös siihen, että opitaan valitsemaan oikeat, organisaatiolle soveltuvat kehittämistoimenpiteet.

Hinta 60 € + alv 10%

  TILAA TÄSTÄ

P. Petersson B. Olsson T. Lundström O. Johansson M. Broman D. Blücher H. Alsterman

Johtajuus - tee leanista menestys!

Teos kertoo käytännönlähteisesti ja konkreettisesti,
mitä vaaditaan organisaation johtamiseksi kohti leania.

Tarkoituksena on saada lukijat ymmärtämään, kuinka esimiehet ovat avainasemassa. Esimiehillä täytyy olla ymmärrys leanista. Tämän lisäksi heidän täytyy käytännössä onnistua vakiinnuttamaan lean osaksi yrityksen toimintakulttuuria. Vain aito muutos kulttuurissa mahdollistaa tuloskehityksen.

Teos sisältää lyhyen kuvauksen leanista sekä kartoittaa johtajuuden eri osa-alueita aina organisatorisista edellytyksistä henkilökohtaisiin johtajaominaisuuksiin saakka.

Lisäksi teoksessa kuvataan menetelmiä, jotka antavat johtajuudelle rakennetta ja tukevat henkilöstön kehittämistä työtapana. 

Hinta 60 € + alv 10%)

  TILAA TÄSTÄ

P. Petersson B. Olsson T. Lundström O. Johansson M. Broman D. Blücher H. Alsterman

Työntekijän opas menestykseen - kehitä leanin avulla!

Helppolukuinen opas Leanin keskeisistä kohdista.

Teos tarjoaa selkeällä tavalla lean-osaamista kaikille organisaatiossa työskenteleville. Kirja kuvaa konkreettisesti erityisesti jatkuvaa parantamista ja standardisointia. Nämä Leanin osa-alueet koskevat kaikkia ja luovat pohjan menestykselliselle lean-kulttuurille.

Kirja toimii tukena esimiehille, kun he valmentavat alaisiaan. Jokaisessa luvussa on kysymysosio, jota voidaan käyttää yhdistämään kirjan sanoma omaan
toimintaan. Lisäksi kirja antaa erinomaisen perustan oman toiminnan konkreettisille ja käytännönläheisille lean-koulutuksille.

Teos kuvaa koko lean-tien arvoista tuloksiin. Kirjassa syvennytään sekä työntekijöitä että esimiehiä ja johtajia koskeviin periaatteisiin.

Teoksessa kuvataan ajattelumalli, joka parhaiten edesauttaa lean-kulttuurin syntymistä organisaatioon. Kirjasssa esitettyjä periaatteita voidaan käyttää myös kehityskeskusteluiden pohjana. 

Hinta 27 € + alv 10%

  TILAA TÄSTÄ 

Kim Barnas  Emily Addams suomentanut Heikki Rajala

Enemmän kuin sankareita –  lean-ajattelun mukainen terveydenhuollon johtamisjärjestelmä

Terveydenhuoltoalalla on paljon eri suuntaan pyrkiviä toimijoita, jotka riskeeraavat hoidon laadun ja turvallisuuden sekä aiheuttavat ylimääräisiä kuluja.

”Enemmän kuin sankareita”-kirjassa ThedaCaren sairaaloiden pääjohtaja Kim Barnas kertoo uudenlaisen, luotettavan ja tehokkaan terveydenhuoltoalan johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Se perustuu lean-ajatteluun ja Toyotan tuotantojärjestelmän periaatteisiin. Jatkuvaan parantamiseen kannustavaa järjestelmää noudattavat yrityksen kaikki johtajat, aina alimmista esimiehistä pääjohtajaan asti.

Järjestelmä on parantanut terveydenhuoltopalvelujen laatua ja luotettavuutta sekä vähentänyt hukkaa.

Kirja esittelee lean-johtamisjärjestelmän kaikki kahdeksan osaa, mm. tieteelliseen menetelmään perustuva ongelmanratkaisu, päivittäiset tiimikokoukset sekä kaikkien tasojen esimiesten töiden vakiointi. Teoksen jokaisen lukijan omiin, nimenomaisiin tarpeisiin mukautettavissa olevat ohjeet ovat välttämättömiä, mikäli mielii selvitä terveydenhuoltoalaa kohtaavista suurista haasteista voittajana.

Hinta 45 € + alv 10%)

   LOPPUUNMYYTY