Hoppa till innehåll
eOppiva – nätkurser för alla
 

eOppiva – nätkurser för alla

eOppiva är digital lärmiljö som innehåller utbildningar särskilt för dem som arbetar i offentlig sektor. eOppiva har också kurser som är öppna för alla. 
eOppivas öppna kurser som är på Svenska finns här. 

Här är några exempel:
 
Riskhantering är en viktig del av verksamheten i alla organisationer. Riskhantering hjälper organisationerna att uppnå sina mål och gör det möjligt att skapa en trygg arbetsmiljö. Men vems ansvar är riskhanteringen och hur kan riskhantering genomföras? I utbildningen lär vi oss vad riskhantering innebär och hur risker hanteras. Dessutom fördjupar vi oss i hur vi kan involvera alla personer som ingår i organisationen i riskhanteringen. Utbildningen vänder sig till organisationers ledare, experter på digital säkerhet samt alla som är intresserade av riskhantering. Välkommen att lära dig!
 
Digital säkerhet i arbetslivet
Digital säkerhet är något vi alla har reponsibilität om. I denna introduktionsträning lär du dig att agera säkert i den digitala världen. Du känner igen arbetsrelaterade hot och vet hur du hanterar de risker som uppstår genom dem. Du kommer också att lära dig att utnyttja möjligheterna av den digitala världen. Digitalt säkert arbetsliv är den första delen av ett bredare utbildningspaket för digital säkerhet.
 
Också du behandlar personuppgifter, dvs. uppgifter om människor i ditt arbete. Vi har skapat denna utbildning så att du kan lära dig mera om vad dataskydd är, varför det är så viktigt och hur personuppgifter behandlas i enlighet med lagen och på ett säkert sätt. Dessutom ger vi råd för hur du ska göra om personuppgifternas datasäkerhet äventyras. Utbildarna är Johanna Järvinen, dataskyddsombud vid justitieministeriet, Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Tuula Seppo, ledande sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Säkerhetsklassificerade handlingar
När du arbetar inom statsförvaltningen eller den offentliga förvaltningen kan du stöta på säkerhetsklassificerade handlingar. Du kan arbeta med information som kräver en säkerhetsklass. Eller kanske du tar emot och hanterar information och handlingar som är säkerhetsklassificerade. Denna utbildning är avsedd för personer som upprättar eller tar emot säkerhetsklassificerade handlingar. Utbildningen ger handledning i hur man antecknar säkerhetsklassen och behandlar säkerhetsklassificerade handlingar.