Hoppa till innehåll
Program

Program

Veckan för digital säkerhet erbjuder dagligen två livesändningar på nätet 25.–29.10.2021. I programmet ingår bl.a. aktuella diskussioner om den digitala säkerhetens tillstånd och de färska resultaten från barometern för digitala säkerhet, tips för hur man arbetar digitalt på ett säkert sätt samt en djupdykning i hur man skyddar sig mot cyberattacker. Under veckan firar vi också två temadagar: den nationella lösenordsdagen tisdag 26.10 och datasäkerhetsdagen onsdag 27.10.

Veckans program är avgiftsfritt och öppet för alla.

Anslut dig till direktsändningen: mediaserver.fi/live/digiturvaviikko2021

OBS! Direktsändningarna är på finska. På samma adress hittar du inspelningarna strax efter direktsändningarna. Inspelningarna är textade på finska och svenska i efterhand, så snart som möjligt. 

Välkommen med!


Tidigare evenemang

Måndag 25.10.2021

På startdagen bekantar vi oss med den digitala säkerheten och cybersäkerheten i Finland och dyker ner i de färska resultaten från barometern för digital säkerhet. Dagen leds av Kimmo Rousku.

9.00–11.15 En digitalt säker morgon

9.00 Öppning av veckan för digital säkerhet
Janne Viskari, generaldirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, @janneviskari
Sirpa Paatero, kommunminister, finansministeriet, @sirpa_paatero

9.20 Digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen — ledningens synvinkel
Janne Viskari, generaldirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, @janneviskari
Tommi Karttaavi, direktör, Kommunförbundet, @tommikarttaavi
Tero Muurman, kriminalöverkommissarie, Centralkriminalpolisen, @TeeJiiM
Rauli Paananen, cybersäkerhetsdirektör, Kommunikationsministeriet, @rauli_paananen
Sauli Pahlman, överdirektör, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Cybersäkerhetscentret, @PahlmanSauli
Antti Pelttari, chef, Skyddspolisen, @pelttariantti
Taina Susiluoto, direktör, Kompetens och det digitala & HR, Finlands Näringsliv EK, @tsusiluoto
Jari Råman, biträdande dataombudsmannen, Dataombudsmannens byrå, @raman_jari
Tomi Hytönen, budgetråd, finansministeriet, @TomiHyt

10.20 Förtroende bygger ett digitalt samhälle — men hur?
Reijo Aarnio, äldre rådgivare, Sitra
Jyrki Kasvi, digital påverkare, före detta riksdagsledamot, @jyrkikasvi
Petteri Järvinen, IT-expert, fackboksförfattare, @petterij

10.50 Case: Hur främjar Skatteförvaltningen digital säkerhet i sina tjänster — och stärker samtidigt personalens kompetens?
Samuli Bergström, säkerhets- och riskhanteringsdirektör, Skatteförvaltningen

14.00–16.15 En digitalt säker eftermiddag

14.00 Resultaten från barometern för digital säkerhet i ett nötskal — vad ska var och en känna till om den digitala säkerheten i Finland?
Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, @kimmorousku

14.15 Digitala hot i vardagen och arbetslivet – hur utvecklar man kompetensen inom digital säkerhet och förbättrar medborgarnas förtroende för offentliga digitala tjänster?
Minna Piirainen, projektledare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, @minnapii
Minna Romppanen, ledande sakkunnig, Lantmäteriverket
Eemil Sinkko, grundare av vit hat -hackargruppen Testausserveri
Kaisa Välivehmas, arbetslivsexpert, Uniikkiura oy, @KaisaValivehmas

15.10 Ett år sedan Vastaamo — vad har förändrats?
Mikko Hyppönen, forskningsdirektör, F-Secure Abp, @mikko
Jarno Limnéll, professor i cybersäkerhet, Aalto-universitetet, @JarnoLim
Rauli Paananen, cybersäkerhetsdirektör, kommunikationsministeriet, @rauli_paananen


Tisdag 26.10.2021 — Nationella lösenordsdagen

På tisdag firar vi den nationella lösenordsdagen. Vi erbjuder praktiska anvisningar och enkla tips för säkert arbete i en digital miljö. Dagen leds av Juha Kirves och Tuomas Pelttari.

9.00–11.15 En digitalt säker morgon

9.10 Hur luras vi och hur kan man skydda sig mot bedrägerier?
Cyberproffs från KyberVPK presenterar de vanligaste nätbedrägerier och ger praktiska tips om hur man skyddar sig mot dem. Varning: programnumret innehåller demonstrationer!

Heikki Stark, KyberVPK, @heikkistark, @KyberVPK
Antti Virtanen, KyberVPK, @Anakondantti, @KyberVPK
Antti Laatikainen, KyberVPK, @FLaatikainen, @KyberVPK

Demonstrationer och presentationer kommenteras av:

Kimmo Ulkuniemi, polisinspektör, Polisstyrelsen, @KimmoUlkuniemi
Juho Jauhiainen, datasäkerhetsexpert, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Cybersäkerhetscentret, @JuhoJauhiainen

14.00–16.15 En digitalt säker eftermiddag

14.05 Individen som föremål för dataintrång
Katleena Kortesuo, kommunikationstränare, fackboksförfattare, @Katleena

14.35 Behandling av dataintrång i organisationer
Marko Leponen, kriminalkommissarie, Centralkriminalpolisen

15.10 Hur ska man förbereda sig för störningar i samhället?
Marianne Heikkilä, Marthaförbundet, @MarttaManna

15.40 Diskussion över en kopp kaffe: Vilka konsekvenser har dataintrång för en individ, en organisation och hela samhället?
Katleena Kortesuo, kommunikationstränare, fackboksförfattare, @Katleena
Marko Leponen, kriminalkommissarie, Centralkriminalpolisen
Marianne Heikkilä, Marthaförbundet, @MarttaManna
Vesa Lipponen, informationsdirektör, finansministeriet, @veslipp


Onsdag 27.10.2021 — Nationella informationssäkerhetsdagen

På onsdag är det den nationella informationssäkerhetsdagen. Vi diskuterar informationssäkerhet med toppexperter inom branschen. Informationssäkerhet rf delar ut priser för informationssäkerhet för år 2021. Dagen leds av Jani Arnell.

9.00–11.15 En digitalt säker morgon

9.00 Introduktion till informationssäkerhetsdagen, livesändning från podcasten Turvakäräjät
Antti Kurittu, Juho Jauhiainen och Laura Kankaala

Informationssäkerhetsdagen öppnas
Timo Harakka, kommunikationsminister, Kommunikationsministeriet, @TimoHarakka

Digitalisering i gott och ont
Mikko Hyppönen, forskningsdirektör, F-Secure Abp, @mikko

12.15–14.00 En digitalt säker eftermiddag

12.15 Arbeta med informations- och cybersäkerhet
Mikko Hyppönen, Juho Jauhiainen, Noora Hammar, Päivi Tynninen och Rauli Paananen diskuterar och berättar om sina arbetskarriärer

13.20 Digital säkerhet för alla — Cybersäkerhet för medborgare (Kansalaisen kyberturvallisuus) är en kurs för oss alla
Panu Moilanen, universitetslektor, Jyväskylä universitet

Irina Lönnqvist, frivillig, Försvarsutbildningsföreningen (MPK)

13.40 Informationssäkerhet rf — Utdelning av priser för informationssäkerhet 2021
Tomi Marttinen, Kimmo Rousku och Rauli Paananen


Torsdag 28.10.2021

På torsdag diskuterar vi hur man kan få större digitala muskler med hjälp av övningsverksamhet samt funderar på hur olika situationer i den digitala världen påverkar oss och vår verksamhet. Dagen leds av Hanna Heikkinen @heikkinen2020 och Laura Penttilä @Lauraemmiev.

9.00–11.15 En digitalt säker morgon

Vilken betydelse har kontinuitetshantering, beredskap och övning för en organisation i den digitala världen?
Aaro Toivonen, säkerhets- och beredskapsdirektör, HUS

TAISTO-övningen ökar den digitala säkerhetsberedskapen — vilken betydelse har övningen för en organisation?
Timo Laitinen, generaldirektör, Statskontoret, @LaitinenTimo

Det lönar sig att öva —  hur hjälper övning att förbereda sig på störningssituationer och hurdana erfarenheter har organisationer av förutseende övningar?
Jyri-Petteri Aro, informationssäkerhetschef, Försvarshögskolan
Julia Fomin, datasäkerhetsexpert, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Cybersäkerhetscentret, @juvain5
Jari Pirhonen, Chief Security Officer, TietoEVRY Oyj, @japi999
Reijo Siltala, kommundirektör, Janakkala, @RepeSi
Jyrki Pennanen, datasäkerhetschef, Fingrid 

14.00–16.15 En digitalt säker eftermiddag

Kan man utveckla stresståligheten — hur belastar den digitala världen vår hjärna?
Ville Ojanen, psykolog, Academy of Brain Oy och Statsrådets kansli, @viojanen

Mental prestationsförmåga och psykiska resurser
Harri Gustafsberg, filosofie doktor, Suomen Mentoritiimi Oy, @GustafsbergH


Fredag 29.10.2021

På fredag riktar vi blickarna mot framtidens digitala värld och svarar på frågor som ställts till oss under veckan. Dagen leds av Juho Reivo och Kimmo Rousku.

9.00–11.25 En digitalt säker morgon

Framtiden kommer inte utan digitala risker
Minna Palmroth, professor, Helsingfors universitet, @MinnaPalmroth 
Topi Hanhela, digidirektör, Naturresursinstitutet, @topihenrik 
Kristo Lehtonen, temachef för rättvis dataekonomi, Sitra, @kristolehtonen 
Ella Peltonen, forskardoktor, Uleåborgs universitet, 6G Flagship, @Ella_Peltonen 
Hanna Niemi-Hugaerts, verksamhetsledare, TIEKE rf, @niemihugaerts 

11.10 Breaking news – nyheter om digital säkerhet
Kirsi Karlamaa, generaldirektör, Transport- och kommunikationsverket Traficom, @KirsiKarla

14.00–16.15 En digitalt säker eftermiddag

Veckan för digital säkerhet svarar: vanliga frågor om digital säkerhet
Perttu Halonen,specialsakkunnig, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Cybersäkerhetscentret
Juhani Kuparinen, överinspektör, Dataombudsmannens byrå
Benjamin Särkkä, direktör för datasäkerhetstjänster, Loihde Trust, KyberVPK, @Notquiteyou

15.30 Nätpolisens hälsningar — vad som händer på nätet?
Daniel Kalejaiye, äldre konstapel, Polisinrättningen i Östra Finland, TikTok: @konstaapelidaniel

15.50 De fem viktigaste lärdomarna under veckan för digital säkerhet
Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, @kimmorousku


Förändringar är möjliga.