Digiteknologia-koulutuksen sisältökuvaus

Valmistavan teollisuuden digiteknologian koulutus

Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa lukuvuonna 2018-2019 valmistavan teollisuuden digiteknologiaan liittyvän koulutuskokonaisuuden. Koulutuksen tavoitteena on antaa sopivan pohjakoulutuksen omaaville henkilöille valmiudet toimia lähinnä Pohjois-Savon teknologiateollisuuden digitaalisten teknologioiden asiantuntijoina, joilla on kyky toimia teollisessa ympäristössä sekä valmiudet kehittää ja hyödyntää IoT-teknologiaa, robotiikkaa ja automaatiota sekä lisäävän valmistuksen menetelmiä.

Kohderyhmä

Tekniikan tai liiketalouden, vähintään toisen asteen ammatillisen tutkinnon omaavat ja teknologiateollisuuden piirissä toimineet henkilöt. Etusijalla ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja asema työmarkkinoilla.

Sisältö

Koulutuksen sisältö on laadittu Pohjois-Savon teollisuudelle kohdennettujen selvitysten ja tarvekartoitusten tulosten pohjalta. Koulutus koostuu kymmenestä opintojaksosta (a’ 5 opintopistettä):

  • Tiedonhallinta ja SQL
  • Selainohjelmointi
  • Sensorit
  • Big Data
  • Langaton tiedonsiirto
  • Mobiiliteknologiat ja ohjelmointiIo
  • T-pilvialustat, analytiikka ja aplikaatiot
  • Teollisuuden automaatioratkaisut
  • Lisäävä valmistus ja 3D-skannaus
  • Robottiohjelmointi

Toteutus ja laajuus

Koulutus toteutetaan pääosin verkkototeutuksena, joka mahdollistaa opiskelun myös työn tai työharjoittelun ohessa. Opiskelijoille, jotka eivät ole työelämässä, pyritään löytämään harjoittelupaikka koulutuksen ajaksi. Koulutuksessa hyödynnetään Savonia-ammattikorkeakoulun nykyaikaisia TKI-ympäristöjä. Lähiopetuspäiviä on 1-3 kuukaudessa Savonian Opistotien kampuksella Kuopiossa.

Koulutuksen laajuus on 50 opintopistettä. Suoritettuja opintoja voi hyödyntää myöhemmin soveltuvin osin osana ammattikorkeakoulutasoista, tutkintoon johtavaa koulutusta.

Aika

Koulutus toteutetaan ajalla 15.8.2018 – 15.6.2019.

Hakeminen

Haku koulutukseen on 9.4. - 30.4.2018 klo 15.00. Koulutukseen valitaan 25 opiskelijaa pohjakoulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelujen perusteella. Koulutus on osallistujille maksuton. Savonia on saanut tähän koulutukseen avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisätietoja hakemiseen ja valintaperusteisiin liittyen tästä.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella

Lisätietoja

Yliopettaja Esa Hietikko
PL 88 (Opistotien kampus), 70101 Kuopio
puh. 044 785 6378
esa.hietikko@savonia.fi


Yliopettaja Arto Toppinen
PL 88 (Opistotien kampus), 70101 Kuopio
puh. 044 785 6222
arto.toppinen@savonia.fi