Doorgaan naar inhoud
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 

 • Bij registratie dient u aan te geven dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Indien u zich niet houdt aan de regels, mag de organisatie u te allen tijde weigeren het evenemententerrein te betreden ook al heeft u een toegangsbewijs voor uw boot ontvangen.
 • Om een ieders veiligheid te waarborgen en het evenement goed te laten verlopen, dienen instructies van de organisatie, beveiliging, politie en/of Waternet te allen tijde te worden opgevolgd.
 • De organisatie is uit veiligheidsoverwegingen bevoegd aanwezige bagage te inspecteren.
 • U dient uw bootticket mee te nemen naar het evenement.
 • U dient een geldig identificatiebewijs mee te nemen naar het evenement en deze op verzoek van de beveiliging te tonen.
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig vignet voor het varen en afmeren in Amsterdam. Sinds 1 januari 2022 is dat ook verplicht voor boten die niet in Amsterdam geregistreerd staan. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.
 • U dient zich te houden aan de algemene regels voor het varen binnen Amsterdamse wateren. 
 • U dient op het voor u aangegeven tijdstip aan te varen. Mocht u buiten dit tijdsbestek aanvaren, dan komt uw plek te vervallen.
 • Het is niet toegestaan in de dagen voorafgaand aan het event uw boot al aan de kades in of rondom het evenemententerrein (Westerkerk/Anne Frank Huis en omgeving) af te meren. De organisatie zal hierop handhaven en u riskeert annulering van uw toegangskaart als u uw boot afmeert waar of wanneer dat niet is toegestaan.
 • Het is verboden om met eigen geluidsinstallaties aan boord muziek aan te zetten, dus ook na afloop van het concert en bij het verlaten van het evenemententerrein.
 • U dient verantwoord om te gaan met alcohol.
 • Met betrekking tot drugsgebruik geldt een zero tolerance beleid.
 • U dient werkende verlichting op uw boot te hebben.
 • Indien u besluit uw boot na afmeren in het evenemententerrein te verlaten tot aan het avondconcert, dan stelt u de organisatie tijdens het Kinderprinsengrachtconcert uw boot beschikbaar voor ouders met kinderen zodat zij het concert kunnen bijwonen.
 • Indien u besluit uw boot na afmeren in het evenemententerrein te verlaten tot aan het avondconcert, dan dienen u (en uw gasten) uiterlijk om 19:30 uur aawezig te zijn.
 • U dient gebruik te maken, indien nodig, van de toiletvoorzieningen op de kant. Ter hoogte van hoek Rozenstraat/Prinsengracht is een toiletvoorziening aanwezig. 
 • U dient direct na het Prinsengrachtconcert (rond 22.30 uur) met uw boot het evenemententerrein te verlaten.
 • Het is verboden afval overboord te gooien dan wel op de kade achter te laten. De organisatie van het Prinsengrachtconcert onderschrijft het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam en verwacht van haar bezoekers dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen in het mee terug nemen van het op de eigen boot ontstane afval. Wat u meeneemt naar de locatie dient u ook weer mee terug te nemen.
 • Commerciële activiteiten, waaronder verkoop van zitplaatsen op boten, zijn niet toegestaan binnen het evenementengebied. Mocht de organisatie kennisnemen van dergelijke activiteiten, dan heeft de organisatie het recht om de boot te weigeren. 
 • Wij vertrouwen er op dat u en uw gasten zich dusdanig gedragen dat het plezier van anderen niet wordt verstoord. Wij verwachten dat u uw gasten op de hoogte stelt van onze algemene voorwaarden. 
 • De organisatie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade die uw boot oploopt binnen het evenemententerrein. 
 • Open vuur is verboden. Op de boten of in het publiek mogen dus geen barbecues, kaarsen of vuurwerk - waaronder ‘sterretjes’ - worden aangestoken. Ook elektrische barbecues zijn niet toegestaan in verband met de mogelijke brandlucht en rook die vrij kunnen komen en de paniek en overlast die dat kan veroorzaken. Indien de organisatie constateert dat u deze regel overtreedt, dan worden de gegevens van uw boot genoteerd en kunt u volgend jaar, indien u zich weer registreert, geen toegang meer krijgen. 
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen om de veiligheid van eenieder te waarborgen en het evenement goed te laten verlopen. U kunt hierbij denken aan eventueel verscherping van de coronamaatregelen waardoor wij als organisatie op elk ogenblik uw bezoek moeten aanpassen/annuleren. Heeft u zich geregistreerd c.q. bent u toegelaten om het evenement met een boot te bezoeken, dan wordt u per e-mail geïnformeerd over wijzigingen in deze algemene voorwaarden.