Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Yrittäjävalmennus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus, 5 op

Opintojakso on osa Savonian kaikkien alojen yhteisiä ylempiä ammattikorkeakouluopintoja, joten se sopii hyvin esim.  lliiketalous, matkailu- ja ravitsemisala, sosiaali- ja terveysalalla tai tekniikan alalla toimiville amk- tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko- ja täydennyskoulutukseksi.
 
Sisältö
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja pystyy kuvaamaan uuden liiketoiminnan suunnittelun kokonaisuuden ja keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa selvittää ja kuvata ideansa uutuusarvon ja liiketoimintapotentiaalin. Hän osaa luoda konseptista liiketoimintamallin, analysoida sitä ja tehdä valintoja liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija pystyy esittämään perustellun kehittämissuunnitelman idean liiketoiminnalliseksi hyödyntämiseksi. Hän osaa reflektoida omia yrittäjäominaisuuksiaan.
 
- Idean uutuusarvon ja liiketoimintapotentiaalin arviointi (asiakas- ja kilpailija-analyysi, toteutettavuus)
- Liiketoimintamallin kehittäminen (esim. Business model canvas)
 
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät esim. liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa  osallistuminen Kick-off-tilaisuuteen syksyllä (29.11.2019) tai  keväällä (24.4.2020) ja työpajatyöskentelyyn, itsenäinen työskentely sekä tiedonhankinta, oman kehittämissuunnitelman kirjallinen esittäminen (oppimistehtävä) muodostavat kokonaisuuden.  Opintojakso on mahdollista aloittaa milloin vain lukuvuoden aikana. Kick-off-päivään osallistuminen  Kuopiossa Microkadun kampuksella on suositeltavaa, mutta vapaaehtoista.

Opintoja tuetaan Moodle-kurssin avulla, johon opiskelija liitetään erikseen kurssille hyväksymisen jälkeen. Opiskelija hyväksytään kurssille Savonian yrittäjyysasiantuntijan kanssa käydyn keskustelun perusteella.
 
Opinnoissa korostuu opiskelijoiden itseohjautuvuus, eli vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään. Oppimisen tavoitteena on opitun syvällinen ymmärtäminen käytännön tavoitteiden toteuttamiseksi. Yrittäjävalmennuksen toteutus räätälöidään opiskelijan todellisen tarpeen mukaan kulloistakin yritysideaa ja yritystoiminnan vaihetta tukevaksi.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 23.4.2020 mennessä.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Ilkka Virolainen, ilkka.virolainen(at)savonia.fi (ei kesä-/heinäkuussa)
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!