Siirry sisältöön
Akateeminen asiantuntijuus tänään
 

 
Koulutus avaa YKAn, Loimun ja Tohtoriverkoston koulutussarjan Asiantuntijan urataidot kompleksisessa maailmassa.
 
Mitä on asiantuntijuus ja sen arvo tänään? Kuka voi sanoa olevansa asiantuntija, keneen ja mihin luotetaan ja millaisella informaatiolla meihin vaikutetaan? Asiantuntijuus on muuttunut antiikin ajoista lähtien, ja modernissa asiantuntijuudessa se on rakentunut pitkälti koulutuksen pohjalle. Nykyaikana tämä ei kuitenkaan enää ole ainoa asiantuntijuuden muodostumisen tapa, vaan myös näkemyksellä tai kokemuksella voi olla painavaa arvoa.
 
Miten akateeminen asiantuntijuus pärjää yhteiskunnassa, kun siltä kaivataan yksinkertaistuksia ja varmaa tietoa? Tieteen tekoon kuuluva epäily ja epävarmuus eivät vakuuta suurta yleisöä niin helposti kuin populaarit näkemykset. Miten olla uskottava asiantuntija tässä ristipaineessa?  
 
Kuinka muodostaa ammatillista identiteettiä asiantuntijuuden ympärille, kun osaaminen pohjautuu muuttuvaan tietoon? Mistä tutkijakoulutetun asiantuntijuus itse asiassa koostuu, kun se siirretään akatemian ulkopuolelle? Asiantuntijuuteen kuuluu myös verkostomaisen työskentelyn ja eri alat ylittävän keskustelun taito, ja sitä kautta asiantuntijuus myös rakentuu ja pääsee kasvamaan. Tilaisuudessa eri tieteellisillä taustoilla olevat osallistujat pääsevät myös keskustelemaan asiantuntijuudesta toistensa kanssa.
 
Kommenttipuheenvuorossa Tohtoriverkoston Miia Kosonen summaa Leaving Academia -kirjan opit akatemiasta muille sektoreille töihin lähteville. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään ennakkotehtävä. Tilaisuus on vuorovaikutteinen, mutta sen luentomainen osuus tallennetaan.
 

 
Kouluttaja Mikko Jakonen, YTT, dosentti, on kirjoittanut Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tutkimusraportin Vastatieto – tulevaisuuden asiantuntijuutta etsimässä, jossa hän esittää mallin asiantuntijoiden ja poliitikkojen yhteistyölle poliittisessa päätöksenteossa. Jakonen on myös tutkinut luovaa taloutta, tietotaloutta ja työyhteisön muutoksia, sekä verkostomaista asiantuntijuutta.
 

 
Voit ilmoittautua tästä linkistä tai sivun ylälaidasta.