Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Vuorovaikutteinen viestintä esimiestyössä (ylempi AMK),
monimuotototeutus,  5 op/kevät 2020

 

Opintojakso kuuluu Savonian YAMK -tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien yhteisiin valinnaisiin opintoihin.  Se on monialainen ja sopii esim.  lliiketalous, matkailu- ja ravitsemisala, sosiaali- ja terveysalalla tai tekniikan alalla toimiville amk- tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja sekä alalla työskenteleville henkilöille, jotka  tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja  haluavat täydentää osaamistaan.
 
Tavoitteet ja sisältö
Opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen liiketoiminnan johtamisessa ja esimiestyössä. Hän osaa tarkastella johtamista kommunikatiivisena toimintana sekä suunnitella ja toteuttaa viestintää muuttuvissa tilanteissa ja monikulttuurisessa työyhteisössä. Opiskelijalla on valmiudet työyhteisöviestinnän ja henkilökohtaisten viestintäosaamiseen kehittämiseen.
  • Johtamisviestintä, esimiestyön viestintätilanteet ja -roolit
  • Yhteisöviestinnän periaatteet ja työyhteisöviestinnän kehittäminen
  • Esiintymis-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät esim. liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa luennot, oppimistehtävät, harjoitukset sekä itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä muodostavat kokonaisuuden. Kirjallinen viestintä: lähipäivätyöskentely/itseohjautuva ryhmätyöskentely ja kehittämistehtävä. Suullinen viestintä: lähipäivätyöskentely ryhmässä.  Opiskeluun sisältyy kaksi pakollista lähipäivää: pe 28.2.  ja la 29.2.2020 klo 9.00-15.00 Kuopiossa Microkadun kampuksella.  
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä.Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 17.2.2020 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Saat maksuohjeet sähköpostiisi. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Ulla Pekkarinen, ulla.pekkarinen(at)savonia.fi tai Hanna Leskinen, hanna.leskinen(at)savonia.fi
 
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!