Hoppa till innehåll
Nätkurs

Kunskaper i livräddande första hjälpen är viktiga i en nödsituation

Välkommen till Hjälteskolning! Utbildningen har planerats av Röda Korsets Första hjälpen och riktas till LokalTapiolas kunder. När du har genomgått utbildningen får du ett Intyg över hjälteskolning.

Hjälteskolningen består av nät- och närstudier. I webbdelen behandlas teorin om första hjälpen och dess uppgifter. Genomgå nätkursen före närundervisningen.

Nätkurs

Nätkursen består av 3 teoretiska delar och testar slutligen dina kunskaper. Allt detta måste genomföras. Du hittar alla delar under den övre menyn. Närundervisningen kan genomgås antingen på distans eller som närundervisning.

Närundervisning

För lågstadier är längden på närundervisningen för Hjälteskolningen 45 minuter. För vuxna tar Hjälteskolningen 3 x 45 minuter. Vid närundervisningen övas hjälpåtgärder vid första hjälpen under ledning av en första hjälpen-utbildare.

Innehåll

Syftet med Hjälteskolningen är att deltagaren ska kunna identifiera behovet av första hjälpen, säkerställa att andningsvägarna är öppna, identifiera livlöshet, utföra hjärt-lungräddning och stoppa kraftig blödning. 

Fortsätt här eller flytta dig framåt till den övre menyn