Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Vastuullinen liiketoiminta (ylempi AMK),
NonStop/verkkototeutus,  5 op

 
Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu/opistoasteen tutkinnon suorittaneille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja sekä alalla työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja haluavat täydentää osaamistaan.
 
Tavoitteet ja sisältö
Opintojakson tavoitteena on tunnistaa organisaation yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet ja niiden merkitys menestyvässä liiketoiminnassa, oppia vastuullisen yritystoiminnan ja -viestinnän periaatteet sekä kehittää yhteiskuntavastuullisen johtamisen taitoja. Opintojaksolla vastuullisuusosaaminen kehittyy erilaisten organisaatioiden kokemusten sekä kehitettyjen käytäntöjen ja toimintamallien kautta. Opinnot auttavat ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen yrityksen maineelle sekä kilpailukyvylle ja antavat valmiuksia vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.
 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vastuulliseen liiketoimintaan ja siihen liittyviin käsitteisiin ja toimintamalleihin. Hän ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen organisaatioiden menestykseen. Opiskelija kykenee arvioimaan vastuullisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työelämässä ja osaa tarvittaessa hyödyntää hankkimaansa osaamista kehittääkseen vastuullista liiketoimintaa ja vastuullisuusviestintää erilaisissa organisaatioissa.
  • Yritysvastuun ulottuvuudet ja näkökulmat
  • Vastuullisuusjohtaminen
  • Vastuullisuusviestintä ja raportointi
Toteutus
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa  oppimistehtävät Moodlessa ja itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä muodostavat kokonaisuuden. Suorituksena itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin sekä verkkotehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti. Opinnot voi aloittaa ja suorittaa henkilökohtaisen aikataulun mukaan milloin vaan lukuvuoden aikana 1.10.2020 alkaen. Opintojakso päättyy ja oppimistehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 20.5.2021. Suoritukset arvioidaan neljä kertaa lukukauden aikana.
 
Opintomaksut
Opiskelu avoimessa amk:ssa on maksutonta 31.7.2021 saakka. 
1.8.2021 jälkeen ilmoittautuvat: avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 euroa / opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen: kausimaksu (6 kk / 125 euroa) tai vuosimaksu (12 kk / 250 euroa). Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahasto) aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
  • Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2021. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
  • Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
1.8.2021 jälkeen ilmoittautuvat: sinun tulee vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Saat maksuohjeet sähköpostiisi. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Hilkka Lassila, hilkka.lassila(at)savonia.fi 
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta ym., ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
 

Tervetuloa Savoniaan!