Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Uudistuva työ: Hyvinvoiva työyhteisö, 3 op, NonStop, verkko-opinnot

Osaamistavoitteet
  • Ärsyttääkö työkaverin jahkailu? Tuntuuko yhteistyö joidenkin kanssa sujuvan paremmin kuin toisten? Oletko törmännyt kiusaamiseen? Tunnetko tekeväsi työtä, jossa olet omimmillasi?
  • Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään itsesi ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnille. Vuorovaikutus ihmisten kesken kertoo arvoista, ja sen merkitystä ei voi vähätellä varsinkaan työn murroksessa.
  • Opintojaksolla opit myös, mitä työhyvinvoinnista säädetään laissa ja mitä lähijohtamisen keinoja ja menetelmiä voi käyttää työhyvinvoinnin edistämisessä.
Opintojakso on osa 15 opintopisteen Uudistuva työ -opintoja. Opinnoista saa digitaalisen osaamismerkin.
 
Suoritustavat
  • Verkko-opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulun OpenEdu-ympäristössä 25.1.2021 - 25.5.2021
  • Eteneminen osallistujan aikataulun mukaisesti kurssin suoritusaikana.
  • Osallistuja perehtyy itsenäisesti materiaaleihin. Hän osallistuu omaa työtä koskeviin verkkokeskusteluihin ja tekee aihepiiriä koskevia verkkotehtäviä.
Opintojakson suorittaminen edellyttää, että osallistujalla on käytössään nettiyhteys ja tietokone.
 
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
 
Opiskelu on maksutonta. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
 
Lisätietoja:
  • lehtori Marjo Heikkinen, etunimi.sukunimi@savonia.fi
  • Avoin AMK, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.