Siirry sisältöön
ESITE - Työterveys ja kognitiiviset menetelmät

Työterveys ja kognitiiviset menetelmät


torstai 19.3.2020 klo 8.00-16.00
perjantai 20.3.2020 klo 8.30-16.00
perjantai 17.4.2020 klo 8.30-16.00
torstai 28.5.2020 klo 8.30-16.00


Teosofinen seura, Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki


Koulutuksen tavoitteena on perehtyä kognitiivisen työskentelyn teoreettiseen perustaan lyhyesti ja selkiyttää tunteiden, ajattelun, uskomusten ja toiminnan yhteyttä potilaiden tilanteen jäsentämisessä sekä hyödyntää tätä osaamista asiakkaan motivoivassa muutostyöskentelyssä työkykyä vahvistavaan toimintaan/voimavaraistavassa työskentelyssä. 

Kahtena ensimmäisenä seminaariopetuspäivänä teoriaa yhdistetään käytäntöön tapausesimerkkien ja harjoitusten avulla. Viimeiset kaksi erillistä lähiopetuspäivää ovat työnohjauksellisia workshop-päiviä, joiden tarkoituksena on liittää opittua vahvemmin omaan työhön ja kasata toimivaa työkalupakkia itselle sopivista työskentelymenetelmistä. Tavoitteiden toteutumisen kannalta on suositeltavaa, että samasta toiminnallisesta yksiköstä osallistuu koulutukseen vähintään 2-3 henkilöä. Seminaareihin liittyy välitehtäviä ja kirjallisuuteen perehtymistä. 

Koulutus on tarkoitettu työterveyshoitajille ja muille työterveyshuollossa työskenteleville hoitosuhdetyötä tekeville ammattilaisille täydennyskoulutukseksi. 

Lataa esite tästä

Kouluttajat:    

Kirsi Räisänen, työterveyshuollon erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti (kouluttajapsykoterapeutti) 
Susan Laitala, sairaanhoitaja AMK, erikoistunut mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö, pitkäaikainen työkokemus neuropsykiatriasta, kognitiivinen psykoterapeutti

Hinta:    

Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen ja Työterveyshoitajien liiton jäsenille: 
Hinta kokonaisuudesta 508€ + alv 24% = 629,90€ per osallistuja (35% alennus normaalihinnasta).

Koulutuspäivien hinta muille:
Hinta kokonaisuudesta 781,50€ + alv 24%= 969,10€ per osallistuja. 

Hinnat sisältävät kahvit ja opetusmateriaalit, jotka osallistujat saavat sähköisesti käyttöönsä.  Lounas on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen:    www.luote.fi/koulutuskalenteri  (ilmoita myös erityisruokavaliot)
Ilmoittaudu 27.2.2020 mennessä.  Koulutukseen otetaan maksimissaan 24 osallistujaa ja koulutus toteutuu minimissään 18 osallistujalla. Koulutuksen toteutuminen määrittyy 27.2.2020 päivän ilmoittautumistilanteen mukaan, sen jälkeen peruutuksista laskutetaan 50% kurssimaksusta.

 

Ohjelma:  
Torstai 19.3.2020
08.00             Ilmoittautuminen
08.30             Orientaatio koulutukseen, kognitiiviset menetelmät  
10.00             Kahvi
10.15             Tutkiva yhteistyösuhde ja psykoedukaatio
11.30             Lounastauko
12.30             Käsitteellistäminen ja sen soveltaminen työterveyshuollon potilaiden    
                       tilanteissa
14.00             Kahvitauko
14.30             Käsitteellistämisen rooli oman toiminnan ymmärtämisen ja 
                       hoitosuunnitelman pohjana
16.00             Päivä päättyy
 
Perjantai 20.3.2020
08.30             Yksilölliseen käsitteellistämiseen pohjaavan psykoedukaation rooli 
                       muutostyöskentelyssä ja sen toteuttaminen
10.00             Kahvi
10.15             Keskeiset työskentelytavat fokusoidusti
                       ajatteluun – tunteisiin – käyttäytymiseen liittyvät työskentelytavat   
                       työkykyä vahvistavaksi toiminnaksi      
11.30             Lounastauko
12.30             Edellinen teema jatkuu
14.00             Kahvitauko
14.30             Hoidon tarpeen arviointi, neuvonta ja ohjaus kognitiivisia menetelmiä 
                       soveltaen
16.00             Päivä päättyy


Perjantai 17.4.2020
08.30             Opittujen menetelmien kertaus ja soveltaminen omaan työhön
10.00             Kahvi
10.15             Keskeiset työskentelytavat  
                       ajatteluun – tunteisiin – käyttäytymiseen liittyvät työskentelytavat  
                       omaa työkalupakin käyttämisen vahvistamista, jatketaan  
                       aloitusseminaarissa esiteltyjen työskentelytapojen omaksumista
11.30             Lounastauko
12.30             Edellinen teema jatkuu
14.00             Kahvitauko
14.30             Edellinen teema jatkuu
15.30             Päivän yhteenveto
16.00             Päivä päättyy

Torstai 28.5.2020
08.30            Opittujen menetelmien kertaus ja soveltaminen omaan työhön 
10.00            Kahvi
10.15            Keskeiset työskentelytavat  
                      ajatteluun – tunteisiin – käyttäytymiseen liittyvät työskentelytavat 
                      omaa työkalupakin käyttämisen vahvistamista
11.30            Lounastauko
12.30            Kognitiivisen toimintamallin koostamista omaan työhön ja yksikköön   
                      sopivaksi työkalupakiksi ja toimintarungoksi
14.00            Kahvitauko
14.30            Milloin perusmenetelmät eivät riitä ja tarvitaan hoitoon ohjausta   
                      muualle?
15.30            Koulutuksen yhteenveto
16.00            Päivä päättyy


Tiedustelut:    

Järjestelyt: luote@luote.fi
Koulutuksen sisältö: susan.laitala@luote.fi