Siirry sisältöön
Työnohjauksellinen kehollinen workshop - keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa

Työnohjauksellinen workshop - keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa

Workshopin tarkoituksena on syventää ja harjoitella kehollisten menetelmien käyttöä ja kehon ottamista mukaan työskentelyyn erilaisissa potilastilanteissa. Koulutettavat tuovat workshopiin omia potilastapauksia. Potilastapausten kautta harjoitellaan kehollisten menetelmien ottamista mukaan terapiatilanteeseen ja kehollisen työskentelyn suuntaamista potilaan tilanteeseen/haasteeseen sopivalla tavalla.

Workshopin tarkoitus on muun muassa:

    • Rohkaista koulutettavia kehollisten menetelmien laajempaan hyödyntämiseen omassa työssä, auttaa ottamaan eriasteisesti kehollista työskentelyä mukaan omaan psykoterapiatyöskentelyyn
    • Löytää omalle potilaalle sopivia kehollisen työskentelyn tapoja ja tekniikoita
    • Auttaa raamittamaan, fokusoimaan ja syventämään kehollista työskentelyä oman potilaan kanssa
    • Tunnistaa oman potilaan kiintymyssuhteisiin, kehitykselliseen vahinkoon tai traumaattiseen vahinkoon liittyviä haasteita ja löytää keinoja työskennellä niiden kanssa
Workshopissa käydään lyhyesti kerraten läpi kehollisten menetelmien tekniikoita ja teoriaa, mutta pääpaino on kuitenkin pienryhmäharjoittelussa ja taitojen syventämisessä kokemuksellisen harjoittelun kautta, joten aiempi tieto/osaaminen kehollisista menetelmistä (mm. Luotteen webinaaritallenne kehollisista menetelmistä, jonka voi ostaa Luotteen verkkokaupasta) on suositeltavaa.
 

Kohderyhmä

Psykoterapeuteille ja terapeuttista työtä tekeville, joilla on perustietoa tai kokemusta kehollisten menetelmien käytöstä (esim. Luotteen tallenne webinaarista Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa).
 

Kouluttaja

Marianne Alonen on psykologi ja kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti. Hän on perehtynyt mm. sensorimotorisen psykoterapian, emdr:n, psykofyysisen hengitysterapian sekä muiden kehollisten menetelmien käyttöön psykoterapiatyössä. 
 

Paikka ja aika

Webinaari, 26.11.2021
 

Aikataulu

8-30-10.00 Kertausta kehollisista menetelmistä. psykoterapiassa Harjoituksiin valmistautuminen.
10.00-10.15 Tauko
10.15-11.30 Harjoittelua ja purku.
11.30-12.30 Lounas
12.30-13.45 Harjoittelua ja purku
13.45-14.00 Tauko            
14.00-15.30 Harjoittelua ja purku. Koonti ja palaute päivästä.
 
Huom. Ohjelman harjoitusten teemat tarkentuvat vielä lähikuukausina
 

Hinta 

234€ + alv (290,16€)
Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen jäsenille 152€ + alv (188,48€)
Hinnat sisältävät koulutuksessa käytettävän opetusmateriaalin, jotka osallistujat saavat sähköisesti käyttöönsä.
 
Mikäli olet osallistumassa 15.10. pidettävään Syventävä kehollinen -workshopiin, on koulutuksen normaalihinta tällöin 181 € + alv (224,44 €) ja jäsenhinta 118 € + alv (146,32 €).
 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu 5.11.2021 mennessä. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle. Koulutuksen toteutuminen määrittyy 5.11.2021 päivän ilmoittautumistilanteen mukaan, minkä jälkeen peruutuksista laskutetaan 50% osallistumismaksusta.