Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Työelämän venäjä, verkkototeutus, 5 op

 
Opintojakso sopii venäjän kieltä työssään, harrastuksissaan tai opiskelussaan tarvitseville  sekä esim. opintoja ammattikorkeakoulussa suunnitteleville. Edeltävinä opintoina/pohjana venäjän peruskurssi tai 1 - 2 lukion kurssia tai vastavat tiedot.
 
Tavoite ja sisältö
Opiskelija jatkaa kielen keskeisimpien perusrakenteiden ja sanaston opiskelua ja osaa viestiä ymmärrettävästi liike-elämän keskeisissä tilanteissa. Asiakaspalvelun tavallisimmat fraasit, oman alan ammattisanasto, liike-elämän tapakulttuuri.
 
Opintojakso kuuluu Savonian liiketalouden sekä matkailu- ja ravitsemisalan tutkinto-ohjelmien valinnaisiin opintoihin. 
 
Suoritustavat
Verkko-opiskelu Moodle-alustalla, palautettavat kirjalliset ja suulliset tehtävät, itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä, kirjallinen lopputehtävä.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan verkko-opintoina oppimisympäristö Moodlessa, jossa itsenäinen ja verkkoympäristössä opiskelu muodostavat kokonaisuuden. Opintojakson aloitusaika on 1.2.2020 ja päättymisaika 15.5.2020. Toteutus ja aikataulutus tarkentuvat tammikuun aikana.  Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten  opiskelua aloittavalla tulee olla oma kannettava tietokone. 
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset  26.1.2019 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Olga Ruotsalainen, olga.ruotsalainen(at)savonia.fi
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!