Hoppa till innehåll
Program

Program

Anmäl Dig »

 

Onsdag 1 april
18:00-21:00 Mingelkväll
Kostnadsfritt. Elite Park Avenue Hotel.
Torsdag 2 april – konferensdag 1
08:30-09:30 REGISTRERING
Välkommen till registreringen där du plockar upp din namnbricka. Kaffe och frukostmacka serveras. Utställningen är öppen.
09:30 VÄLKOMMEN TILL TRIMBLE BASECAMP
  Vägen till BIM med Trimble - nu och i framtiden! 
Vilka teknologier är relevanta för oss nu och i framtiden? Vi presenterar existerande teknik, pågående teknikutveckling och hur det påverkar oss.
Kim Nyberg, Trimble
10:35-11:00 FIKAMINGEL MED UTSTÄLLARE
11:00 Digitalt byggande - i verkligheten
Att digitalisera arbetsprocessen är en utmaning för många företag. Framtidens Marktjänst AB är en föregångare! Drönare och scanners, maskinstyrningssystem på alla maskiner, samt användning av AR och MR i det dagliga arbetet är några exempel. Välkommen till framtiden!
Fredrik Bergström, FMT AB
  OpenBIM - öppna format för byggnation och infrastruktur
Vilka dataformat skall vi förhålla oss till nu och i framtiden?
Karin Andersson, Trafikverket, BIM Alliance tekniska råd samt styrelsemedlem i bSI
  Tekla och Quadri - där bro och väg möts
I traditionella projekt är samordningen mellan bro och väg en komplicerad process med många steg. Modellering av bro med Tekla Bridge Creator baserat på vägdata dynamiskt kopplat till Quadri gör processen snabbare, enklare och mer effektiv!
Gabriel Neves och Jan-Erik Hoel, Trimble
  Summering av förmiddagen och information om eftermiddagen
12:40-13:40 LUNCH
Torsdag 2 april – konferensdag 1
Fördjupningssessioner

Sessionerna är uppdelade efter följande kategorier och eller programvara, välj den som passar din arbetsroll bäst:

A: BIM-samordnare och projektledare (Civil – Infrastruktur)
B: Projektör – Trimble Quadri, Novapoint, Quantm, TILOS – för användare
C: Konstruktör / Projektörer / Användare – Tekla Structures
D: Geoteknik

 

13:40-14:15

Pass 1:1

 

A: Nya Quadri - desktop 
Novapoint Bas blir Quadri - desktop. Med nytt utseende och renare upplägg ger vi er en tydligare upplevelse av våra olika produkter - Quadri och Novapoint. Se förändringarna och nyheterna. 
Pedram Tahmoury, Trimble

  B: Nyheter i Novapoint VA
I större VA-projekt med många servisledningar blir det lätt rörigt med många noder och texter. En av de största nyheterna i Novapoint VA är en ny typ av nod: Servisnoden!
Jenny Johansson, Trimble
  B: Avancerad terrassbeskrivning för en byggbar modell - Novapoint Väg
Att beskriva vägterrassen är en viktig del av att skapa en byggbar modell. I det här passet visar vi hur terrassbeskrivningen i Novapoint Väg fungerar.
David Sandegård, Trimble
  C: Projektering och modellering trä i Tekla Structures
TK Botnia kommer att berätta om deras arbete med byggbara modeller, nyttjandet av öppet API, avancerade inställningar, samarbete, hur de använder modellens fulla kapacitet mm. 
Gustaf Essebro och Tobias Dahlgren, TK Botnia
  D: Resultat från FoU-projektet GeoFuture
Det stora norsk-svenska FoU-projektet GeoFuture är avslutat! Målet var att ge branschen metoder och verktyg för geoteknisk design och geotekniska beräkningar. Här presenteras resultatet.
Robert Bendzovski, Multiconsult
14:20-14:55 Pass 1:2
  A: Presentera bättre i Quadri
Skapa en tydligare modell med färger baserat på information. AFRY visar exempel där man har använt ritningsregeleditorn och skapat egna visningsstilar.
Nicklas Persson, AFRY
  B: Hitta rätt väg med Quantm 
Med Trimble Quantm planeras och optimeras linjesträckningar med multikriterieanalys. Atkins visar vilken nytta man har av Quantm i lokaliseringsstudier.
Mark Lidback, Atkins
  B: Modellen som underlag på bygget - Quadri
Att skapa en byggbar modell handlar till stor del om att få ut den projekterade datan till maskinerna på bygget. I det här passet visar vi hur du sätter upp exporter från Quadri till utsättningsdata av olika slag.
Jonas Wenner, Trimble
  C: Nyheter i Tekla Structures 2020
Sessionen går till som vanligt med syfte att inspirera och visa nya funktioner och funktionalitet
Antonios Spinos, Trimble
  D: Nytt - GeoSuite Soil Data Interpretation
Ett av resultaten från FoU-projektet GeoFuture blev modulenGeoSuite Soil Data Interpretation ("SDI") för jorddatatolkning. Lär dig grunderna och se nyttan.  
Anders Rosenquist af Åkershult, Trimble
15:00-15:30 FIKAMINGEL MED UTSTÄLLARE
15:30-16:05 Pass 1:3
  A: Därför valde vi Quadri
I ett av Sverige största järnvägsprojekt, Lund - Hässleholm, används Quadri under lokaliseringsstudien av Sweco Rail. Niklas Juntikka berättar om projektet och varför de valde Quadri istället för andra liknande verktyg.
Niklas Juntikka, Sweco Rail
  B: Korsning och körspår i 3D - Novapoint och AutoTURN
Vid projektering av en korsning gäller det att alla fordon kan passera. Det som ofta missas är att fordonen också måste ha tillräckligt utrymme under och över - inte bara i sidled. Med Novapoint och AutoTURN utförs 3D-simuleringar av körspår enkelt och snabbt. 
Jonas Wenner, Trimble
  B: Nyheter i Novapoint Vägmärken och Vägmarkering 
Vägen är en komplex anläggning med en mängd installationer och utrustning. Med Novapoint Vägmärken och Vägmarkering skapar du en BIM-modell komplett med attribut, komponent ID:n etc. Vi visar hur du skapar portaler, egna skyltar och redovisar detta tydligt.
Jenny Johansson, Trimble
  C: Funktionaliteten Rebar set för modellering av armering i Tekla Structures
En genomgång av funktionaliteten Rebar set för modellering av armering. Presentationen hålls på Engelska av vår armeringsspecialist från HK - Sam Cummings. Take a look at the latest reinforcement developments in TS2020 where we will highlight the simplified rebar dimensioning tools as well as the new layering and modelling capabilities. Discuss live the new functions, learn them and give feedback in this interactive presentation.
Sam Cummings, Trimble
  D: Nytt - GeoSuite PileGroup 3.0
GeoSuite PileGroup finns redan i Norge. Som resultat av FoU-projektet GeoFuture, lanseras den kraftigt uppdaterade nya PileGroup 3.0 i Sverige. Dimensionering av pålgrupper med mera visas. 
Robert Bendzovski, Multiconsult
16:10-16:45 Pass 1:4
  A: Trafikverksuppdrag - optimerade processer för granskning och kommunikation
Norconsults projekt E20 Vilan-Ledsjö är ett exempel på den digitala arbetsprocessen mot Trafikverket och hur metodiken har främjat kommunikation, granskning och samverkan i projektet.  
Alexander Svensson & Andreas Johansson, Norconsult
  B: Ledningssamordning i Quadri - Best practice  
Ha koll på befintliga ledningar, information om ledningsägare, ledningstyp, dimension och material i en samordningsmodell. Vi delar med oss av best practice för samordning i Quadri. 
Pedram Tahmoury, Trimble
  C: Tekla Structures för tillverkning
Trimble 
  D: Parametrisk 3D-modellering för geoteknik
Parametrisk modellering är aktuellt även för geotekniker. Med Rhino/Grasshopper kan geokonstruktioner enkelt modelleras i Tekla. Föredraget presenterar ett modernt arbetsflöde från geotekniska analyser i Geosuite till modellering i Rhino/Grasshopper och vidare till samhandlingsmodellen.
Nikolaj Børner Hansen, Geovita, Mats Kahlström, NGI & Paal Garborg, Geovita
16:45-17:00 Pass 1:5
 

C: Nytt upplägg med Trimble Connect – Tekla Structures
Genomgång av Trimble Connect upplägg, nya funktioner och integration med Tekla Structures, bla organizern och property sets. 
Trimble

18:00

Kvällsaktivitet 
Konstmuseum eller SiteVision Live

19:15

MIDDAG

Fredag 3 april – konferensdag 2
Fördjupningssessioner

Sessionerna är uppdelade efter följande kategorier och eller programvara, välj den som passar din arbetsroll bäst:

A: BIM-samordnare och projektledare (Civil – Infrastruktur)
B: Projektör – Trimble Quadri, Novapoint, Quantm, TILOS – för användare
C: Konstruktör / Projektörer / Användare – Tekla Structures
D: Geoteknik

 

09:00-09.45 Pass 2:1
  A: Digital tvilling i förvaltning - AiM 
Digital tvilling är en gemensam datamiljö där både BIM- och förvaltningsdata lagras. Föredraget presenterar hur data hanteras från design, byggande och vidare till förvaltning och underhåll (AiM Asset Information Managment). Presentationen innehåller exempel där Quadri används för central lagring av datan. 
Jan-Erik Hoel, Trimble
  A:  Quadri på web - tips och trix
Idag behöver modeller i infrastrukturprojekt delas med beställare och projektledare. Vi visar hur man kan publicera presentationer och modeller på olika sätt samt tips och trix på struktur och upplägg. 
Pedram Tahmoury, Trimble
  B: Höjdsättning och volymberäkning - Novapoint och Quadri
För att skapa en byggbar modell behöver vi modellera och volymberäkna områden som inte skapas av väg- och järnvägsmodellerna. Vi visar hur du snabbt och effektivt höjdsätter, terrängmodellerar, volymberäknar - och redovisar schakt och fyll i olika jordlager och material.
Jonas Wenner, Trimble
  C: Tekla Model Sharing - Best practice
Funktionallitet, använding, fördelar och vinster.
Kirsi Kentta, Trimble HQ
  C: Grunderna i Tekla Tedds
Presentation av Tekla Tedds grundfunktioner som färdiga beräkningsbibliotek samt Tekla Tedds för Word (egna kalkylark).
Gustaf Doyle Fernström, Trimble
  D: Nyheter i GeoSuite toolbox 17 
GeoSuite Toolbox 17 innehåller många nyheter och förbättringar för dig som användare. Nyheterna presenteras. 
Leif Andersson, Trimble
09:50-10:35 Pass 2:2
  A: Quadri Connectors - koppling till olika projekteringsverktyg
Projektörer och konstruktörer som jobbar i olika verktyg som Tekla, Revit, Open Roads, Civil 3D och Novapoint kan jobba tillsammans mot samma centrala modell - utan att skicka filer! Med nyheten Quadri Connectors blir detta verklighet.
Pedram Tahmoury, Trimble
  A: Tabeller i Quadri - skapa enkla och tydliga mängdredovisningar
I ett projekt är mängdning helt centralt - rivning, flyttning, schakter, fyllningar, beläggningstyper etc. Med tabellverktyget i Quadri får du ut enkla och tydliga mängdtabeller snabbt och effektivt.
Henrik Kassmyr, Trimble
  C: Fördjupningssession BRO. Sofistik - Rinho Grasshopper - Tekla Structures workflow
Fördjupningssession BRO. What is new with Bridge Creator, Sofistik - Rihno Grasshopper - Tekla workflow. Sessionen hålls på Engelska. 
Gabriel Neves, Trimble
  C: Anbudsmodellering i Tekla Structures
Presentation av nytt kurspaket samt arbetssätt för Anbudsmodellering med Tekla Structures.
Niklas Kihlén, Trimble
 

D: CoClass - förvaltning av Geodata
CoClass gör geotekniska objekt BIM-redo. Vi presenterar koderna och strukturen i CoClass systemet. 
Jan Erik Hoel & Anders Rosenquist, Trimble

10:35-10:55 FIKAMINGEL MED UTSTÄLLARE
10:55-11:40 Pass 2:3
 

A: Kravställning för framgångsrik totalentreprenad 
Veidekke har under lång tid jobbat med att ställa tydliga krav vid upphandling av konsulter. Genom att ställa krav på konsulterna att projektera med Novapoint och samordna i Quadri uppnår Veidekke sina mål. Byggbara modeller som används för maskinstyrning, mängdreglering, planering och uppföljning. 
Henrik Sjöman, Veidekke

 

A/D: IFC-export från Quadri
Leverans till formatet IFC börjar redan bli vanligt i olika skeden. I detta passet går vi igenom hur man exporterar olika teknikområden till IFC med olika färger och klassificering.
Henrik Kassmyr, Trimble

 

B: Skapa byggbara modeller av cirkulationsplatser och korsningar - Novapoint Väg 
"Löses på plats" är inte längre ett alternativ, idag krävs byggbara modeller. Ciscon delar med sig av sina tips för att skapa byggbara modeller av cirkulationsplatser, korsningar och ramper.
Mattias Berggren, Ciscon

 

C: Fördjupningssession armering & rebar sets för platsgjutet och prefab i Tekla Structures
Fördjupningssession Rebar sets och armering med Sam Cummings Dive deep into the functions of Tekla rebar sets and how to use them effectively in different use cases. Discuss the application of sets to your specific project scenarios. Live UFP demonstration of upcoming TS2020i cases. Sessionen hålls på Engelska.
Sam Cummings, Trimble

 

C: Session med fokus stål i Tekla Structures

  D: Samtolkning av geofysik- och borrhållsdata effektiviserar infrastrukturprojekt
Andreas A Pfaffhuber, EMerald Geomodelling
11:45-12:30 Pass 2:4
 

A: CoClass - nyheter och möjligheter
CoClass är ett nytt svenskt klassifikationssystem för byggd miljö och ger en gemensam informationsstruktur genom hela livscykeln. Sveriges främsta expert på Coclass berättar om hur man på bästa sätt implementerar CoClass i sin egen organisation och vilka fördelar det ger. 
Klas Eckerberg, Systematikansvarig CoClass, Svensk Byggtjänst

 

A: Nya Trimble Connect - Quadri
Trimble Connect är en öppen samordningsplattform. I det här passet visar vi ny funktionalitet i Trimble Connect - och hur du använder Trimble Connect som en integrerad del i Quadri.
Mats Fensholt, Trimble

 

B: Utformning av avancerad överbyggnad - Novapoint Väg 
Släntkilar och övergång mellan olika överbyggnader är ibland klurigt att få till. Vi tittar närmare på möjligheter i vår överbyggnadsbeskrivning med fokus på avtrappning av överbyggnad vid släntkil och avtrappning av mittremsa.
Jenny Johansson, Trimble

 

C: Numrering i Tekla Structures - tips och trix
Funktionallilteten bakom, vad gäller? Vilka riktilinjer finns och kan man underlätt för sig och sitt team genom struktur och upplägg?
Anders Jonasson och Jiji Vijay Pallath, Trimble

 

C: Förstärkt, virtuell och blandad verklighet - Verklighet nu!
Trimble har utvecklat lösningar för AR, VR och MR i över 20 år. Denna workshop presenterar existerande samt kommande lösningar och hur de påverkar vår industri.
Kim Nyberg, Trimble

 

D: GeoSuite - tillämpningar för infrastrukturprojekt
GeoSuite Toolbox är ett värdefullt verktyg för geoteknisk redovisning. WSP visar i projekt att GeoSuite har varit ett avgörande verktyg för modellering och förvaltning!
Davide Bonfante, WSP

12:30-13:30

LUNCH

Trimble förbehåller sig rätten att göra eventuella programändringar.


Trimble Solutions Sweden AB, Sigurdsgatan 21, 721 30 Västerås | Hemsida >> 
Trimble Solutions Gothenburg, Kungsgatan 56, 411 08 Göteborg | Hemsida >>

Integritetspolicy