Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Tekniikan fysiikka, 5 op, monimuotototeutus, Kuopio/kevät 2020
 

Opintojakso sopii henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai hankkia lisäosaamista sekä tekniikan alasta kiinnostuneet, jatko-opiskelua ammattikorkeakoulussa suunnittelevat. Opintojakso kuuluu Savonian tekniikan tutkinto-ohjelmien perusopintoihin ja on hyväksiluettavissa kaikkiin Savonian tekniikan tutkinto-ohjelmiin.
 
Tavoite ja sisältö
Opintojakson ensisijaisena tavoitteena on kehittää fysikaalista ajattelutapaa. Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee SI-järjestelmän sekä hallitsee suureiden ja yksikköjen käsittelyn. Opiskelija ymmärtää lämpötilan ja energian välisen yhteyden sekä hallitsee lämpölaajenemisen ensimmäisen kertaluvun kuvailun sekä osaa soveltaa ideaalikaasun tilanyhtälöä. Opiskelija hallitsee lämpöenergian varastointiin, olomuodon muutoksiin sekä lämmön siirtymiseen liittyvän fysiikan. Opiskelija osaa yksi- ja kaksiulotteisen liikkeen matemaattisen kuvailun. Opiskelija ymmärtää Newtonin lait ja osaa soveltaa niitä mekaniikan ongelmiin. Hän hallitsee kitkan kuvailun ja ymmärtää kitkan merkityksen tekniikassa. Opiskelija tuntee työn, tehon ja energian käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Opiskelija osaa soveltaa liikemäärään ja energiaan liittyviä säilymislakeja ja hallitsee keskeiskiihtyvyyden ja -voiman käsitteet ympyräliikkeessä.
 • SI-järjestelmä
 • Lämpölaajeneminen
 • Lämpöenergia
 • Ideaalikaasun tilanyhtälö
 • Lämmönsiirtymistavat
 • Kinematiikka
 • Newtonin lait
 • Kitka
 • Työ, energia ja teho
 • Liikemäärä
 • Ympyräliike
Opintojakson tarkempi kuvaus ja suoritustavat löytyvät tästä.
 
Toteutus
Opetus toteutetaan iltamonimuoto-opiskeluna Kuopiossa ryhmän EM19SM lukujärjestyksen mukaisesti. Opintojakso alkaa ke 8.1.2020 (klo 18.00-20.00). Opintojakson tarkempi lukujärjestys/aikataulutus löytyy joulukuussa Savonian lukujärjestysten verkkopalvelusta tai pyydä sähköpostilla avoinamk@savonia.fi.
 
Opintojakso koostuu oppitunneista, joilla käsitellään teoriaa ja sen soveltamista käytäntöön erilaisten esimerkkitapausten kautta. Harjoitustehtävät ovat osittain paperille ratkaistavia tehtäviä ja myös sähköisessä ympäristössä olevat tehtävät ovat mahdollisia. Opintojakson suorittaminen edellyttää riittävän osaamisen osoittamista välikokeissa sekä erilaisten harjoitustehtävien kautta, joista osa voi olla sähköisessä muodossa. Arvioinnin yksityiskohdat esitellään opintojakson alussa.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 1.1.2020 mennessä.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.

Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Mikko Laasanen, mikko.laasanen(at)savonia.fi 
Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoin.amk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!