Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Strateginen projektiosaaminen (ylempi AMK), verkkototeutus,  5 op
 

Opintojakso on osa Savonian YAMK -tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien yhteisiä opintoja.  Se on monialainen ja sopii hyvin esim.  lliiketalous, matkailu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla tai tekniikan alalla toimiville amk- tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka suunnittelevat jatko-opintoja tai tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja  haluavat täydentää osaamistaan.
 
Tavoite ja sisältö
Opiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää organisaation projektitoimintaa huomioiden organisaation strategian ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Hän osaa toiminnallaan tukea projektien onnistumista työyhteisössä ja toimia projektitiimien osaamisen kehittäjänä. Opiskelija tuntee ketterien menetelmien edut projektitoiminnassa. Opiskelija kykenee huomioimaan kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet projektitoiminnassa.
  • Strateginen näkökulma projekteihin
  • Projektit muutosjohtamisen työkaluna
  • Projektityötaidot
  • Projektinhallinta
  • Kansainvälisyys ja projektit
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät esim. tekniikan (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan verkko-opiskeluna itsenäisesti ja/tai ryhmäopiskeluna Moodle-verkkoympäristössä. Suoritus verkkotehtävinä.
 
Opintojakso on mahdollista aloittaa 7.1.2020 ja se on auki 31.5.2020 asti (suorittaminen kestää noin 3 kuukautta). Alustava harjoitustyön palautus on viimeistään 30.4.2020.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.

Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Ari Jääskeläinen, ari.jaaskelainen(at)savonia.fi
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!