Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK), NonStop/verkkototeutus,  5 op
 

Opintojakso on osa Savonian kaikkien alojen yhteisiä ylempiä ammattikorkeakouluopintoja, joten se sopii hyvin esim.  lliiketalous, matkailu- ja ravitsemisala, sosiaali- ja terveysalalla tai tekniikan alalla toimiville amk- tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko- ja täydennyskoulutukseksi.
 
Sisältö
Opiskelija osaa kuvata strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation vision ja kilpailukyvyn kehittymisessä. Opiskelija pystyy valitsemaan uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistumiseen. Hän kykenee tunnistamaan organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa ennakoinnin työkaluja, joiden avulla hän kykenee tunnistamaan organisaation ja toimialan tulevaisuuden näkymiä.
 
- Strateginen ajattelu ja visio
- Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
- Skenaariotyöskentely
- Tulevaisuustiedon huomioiminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa
 
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät esim. liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa  oppimistehtävät Moodlessa ja itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä muodostavat kokonaisuuden. 
 
Opintojakso on mahdollista aloittaa 1.10.2019 ja tämän jälkeen milloin vain lukuvuoden aikana. Opintojakso on tarkoitus suorittaa kokonaisuudessaan 20.5.2020 mennessä.
 
Opintojakso sisältää 2-3 yksilötyönä tehtävää oppimistehtävää. Opintojakson oppimistehtävillä on kolme vaihtoehtoista palautuspäivää, syksyllä 7.12.2019 ja keväällä 29.2.2020 ja 20.5.2020. Palautetut tehtävät arvioidaan palautuspäivän jälkeen. Arviointiaika on neljä viikkoa.
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset 27.2.2020 mennessä.  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Saat maksuohjeet/maksulinkin ilmoittamaasi sähköpostiin. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (lukukausi- tai lukuvuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sari Turpeinen, sari.turpeinen(at)savonia.fi, puh. 044 785 5621 tai avoinamk(at)savonia.fi
Sisällön ja toteutuksen osalta: Markku Haapakoski, markku.haapakoski(at)savonia.fi (ei kesä-/heinäkuussa)
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!