Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (ylempi AMK),
NonStop/verkkototeutus,  5 op

Opintojakso on osa Savonian YAMK -tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien yhteisiä opintoja. Se on monialainen ja sopii esimerkiksi liiketaloudessa, matkailu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla, kulttuurialalla, luonnonvara-alalla tai tekniikan alalla toimiville, jotka suunnittelevat jatko-opintoja sekä alalla työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja haluavat täydentää osaamistaan. Opinnot on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu/opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Lisätietoa tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta löydät tästä.
 
Tavoitteet ja sisältö
Opiskelija osaa kuvata strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation vision ja kilpailukyvyn kehittymisessä. Opiskelija pystyy valitsemaan uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistumiseen. Hän kykenee tunnistamaan organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa ennakoinnin työkaluja, joiden avulla hän kykenee tunnistamaan organisaation ja toimialan tulevaisuuden näkymiä.
 
- Strateginen ajattelu ja visio
- Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
- Skenaariotyöskentely
- Tulevaisuustiedon huomioiminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa
 
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät esim. liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa  oppimistehtävät Moodlessa ja itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä muodostavat kokonaisuuden.  Opinnot voi aloittaa ja suorittaa henkilökohtaisen aikataulun mukaan milloin vaan luokuvuoden aikana. Opintojakso avautuu 1.9.2020, opintojakso päättyy ja oppimistehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 31.7.2021. Opintojakson oppimistehtävillä on neljä vaihtoehtoista palautuspäivää:  30.11.2020, 28.2.2021, 23.5.2021 ja 31.7.2021. Palautetut tehtävät arvioidaan em. päivämäärien jälkeen
 
Opintomaksut 
Opiskelu avoimessa amk:ssa on maksutonta 31.7.2021 saakka. 
1.8.2021 alkaen aloittavat: avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 euroa / opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen: kausimaksu (6 kk / 125 euroa) tai vuosimaksu (12 kk / 250 euroa). Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahasto) aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
  • Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2021. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
  • Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
1.8.2021 jälkeen ilmoittautuvat: sinun tulee vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Saat maksuohjeet sähköpostiisi. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Markku Haapakoski, markku.haapakoski(at)savonia.fi 
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi