Hoppa till innehåll
Innehåll

Innehåll för dagen

Statistik och fakta baserat på evidens har en avgörande betydelse för att samhället ska fungera och att beslut fattas på kvalitativa grunder. För att lyckas med det behöver vi inte bara fortsätta med vår fler hundraåriga tradition av att producera och publicera statistik med hög kvalitet. 
 
Men framför allt behöver vi få fler att förstå skillnaden på data och statistik. Vi behöver också fortsätta att – själva och i samarbeta med andra – skapa sammanhang och plattformar där statistiken kommer till nytta för och når ut till många fler. Om data är tomaterna så är statistiken den färdiga pastarätten. Årets Statistikforum handlar om hur vi kan få fram bättre råvaror, förfina metoderna för framställning och – inte minst viktigt – få fler att vilja och kunna ta del av resultaten.
 
Paulina Modlitba är konferensens moderator som kommer leda oss genom dagens tre teman med talare och gemensamma diskussioner.
 
•    Under det första temat fokuserar vi på utveckling av nationella dataekosystem och hur data kan samlas in från nya källor och med nya metoder. Vi får möta Jakob Engdahl från SCB som förklarar grunderna i dataekosystemet och Maria Dalhage från Arbetsförmedlingen som bland annat berättar om arbetet med att samla platsannonser från olika källor.
 
•    Nästa tema handlar om vad som händer när data ska förädlas och bli statistik, som håller en god kvalitet och bedöms trovärdig av de som senare tar del av den. Under ett samtal med Joakim Malmdin och Stina Andersson från SCB tar vi oss vidare i resan med hanteringen av nya datakällor och förädlingen. Vi får ta del av både förväntningar och utmaningar genom konkreta exempel från Maria Melkersson på Trafikanalys.
 
•    Det avslutande temat kallar vi Statistiken i praktiken. Där presenteras konkreta exempel på hur statistik kan spridas vidare, komma till användning, nå fler och presenteras på nya sätt. Vi får bekanta oss med nätverket Network open source and data (NOSAD) och Ann-Marie Karlsson från Jordbruksverket berättar om deras arbete och framgångsfaktorer med sin jordbruksblogg, Jordbruket i siffror.
 
Micael Dahlen håller en inspirerande föreläsning om innehållet i sin nya bok Sifferdjur. Vi sänder digitalt från Kungliga Musikhögskolan som också medverkar och presenterar hur statistik kan låta – översatt till musik.
 
(Med reservation för eventuella ändringar i programmet.)
 
När: torsdag 11 november 2021, klockan 13.00-16.00
Hur: digitalt genom Youtube
 
 
Konferensens pris är 950 kr (exklusive moms). 
 
Vill ni delta flera i grupp?
Köp en gruppbiljett till priset 2750 kr (exklusive moms) för mellan tre till åtta deltagare, som sitter tillsammans i egen lokal med en länk till sändningen.

Anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen lämnas över till annan person. Kontakta seminarium@scb.se för överlåtande av plats.

Sista anmälningsdag är 8 november.