Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen

2 op, verkko-opinnot, kevät 2021

Millainen urheilija kiinnostaa sponsoreita? Miten voit rakentaa henkilöbrändiäsi? Mitä urheilijana opittuja taitoja voit siirtää muuhun työelämään? Näihin kysymyksiin haetaan vastausta Urheilijan Sponsorointi ja urheilijabrändin rakentaminen –opintojaksolla.

Opintojakso soveltuu myös toisen asteen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää yrityksen markkinoinnin näkökulmaa urheilusponsoroinnissa ja osana yrityksen strategiaa. Opiskelija saa käsityksen nykyaikaisen markkinointiviestinnän mahdollisuuksista ja hyödyntää oppimaansa oman urheilijabrändin suunnittelussa. Opiskelija saa käsityksen, miten opittuja taitoja voi hyödyntää työelämässä urheilu-uran jälkeen.
 
Keskeinen sisältö:
 • pohjustus markkinoinnin kilpailukeinoihin (4 P)
 • urheilusponsorointi osana yrityksen strategiaa
 • Nykyaikainen markkinointiviestintä ja sponsorointi
 • urheilijabrändäyksen tavoitteet ja vaikutukset
 • oman urheilijabrändin suunnittelu
 • tarinallistamisen mahdollisuudet eri viestintäkanavissa
 • urheilusta opittujen taitojen hyödyntäminen työelämässä (verkostoituminen, markkinointiosaaminen, yrittäjyystaidot)
Suoritustavat:
Aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen.
Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti. Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana. 
 
 
Toteutus:
Opinnot toteutetaan Moodlessa itsenäisenä verkko-opiskeluna, joten opiskelijalla täytyy olla käytettävissä internet-yhteydellä oleva tietokone. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä. Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti, opiskeluoikeuden aikarajoissa.
Opintojakso avautuu 5.2.2021 Moodleen ja sulkeutuu 30.4.2021. Kirjaudu kurssille viimeistään kuukautta ennen opintojakson päättymistä.
Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty arvioinnilla. Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus kuukauden kuluessa viimeisestä suorituksesta opintojaksolla.
 
Opiskeluaineisto:
 • Auvinen, Tero & Kuuluvainen, Arto. 2017. Urheiluseurojen sisäpiirissä: tarinat tunteen takana.
 • Valanko, Eero. 2009. Yhteistyökumppanuus strategisena voimavarana.
 • Kurvinen Jarkko et al. 2017. Henkilöbrändi: asiantuntijasta vaikuttajaksi.
 • Bergström, S. & Leppänen A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi.
 • Muu opettajan jakama materiaali.
 
Pohjatietovaatimukset: ei ole
 
Opiskelu on maksutonta. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
 
Lisätietoja yhteyshenkilöiltä:
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.