Siirry sisältöön
Ohjelma ja kouluttajat

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus 23.11.2021

MUUTOKSET MAHDOLLISIA

9:00    Yleiskatsaus kokonaisuudistukseen, lainsäädäntöjohtaja Jouko Narikka, VM  
            •    Keskeiset uudet lait ja niiden suhde toisiinsa

9:30    Hyvinvointialueet uutena hallinnon tasona, neuvotteleva virkamies Erkki Papunen, VM 
       •    Laki hyvinvointialueesta – keskeiset säännökset 

  • Yleiset säännökset
  • Tehtävät ja järjestämisvastuu
  • Toiminta markkinoilla - kilpailuneutraliteetin turvaaminen

•    Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen voimaanpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta

  • Hyvinvointialueiden perustaminen ja väliaikaishallinto
  • Omaisuusjärjestelyt, henkilöstön asema
10:30     Kahvitauko
 
10:45    Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, STM
       •    Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä – keskeiset säännökset 
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
  • Palvelujen hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta 
  • Yleinen ohjaus 
  • Hyvinvointialueiden yhteistyö
       •    Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla 

11:45    Lounastauko
 
12:45    Uudistuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, lainsäädäntöjohtaja Jouko Narikka, VM 
        •    Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta – keskeiset säännökset
        •    Valtionavustukset 
 
13:30    Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjien käytännön näkökulma, sote muutosjohtaja Jaakko Herrala, Pirkanmaan hyvinvointialue
        •    Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen siirtymävaiheessa
        •    Suhde yksityiseen palvelutuotantoon
 
14:15    Kahvitauko
 
14:30    Terveydenhuollon palveluntuottajien näkökulma, johtaja Heikki Pärnänen, Suomen Lääkäriliitto
        •    Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden asema
 
15:15    Sosiaalihuollon näkökulma, johtaja Pirjo Marjamäki, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA
        •    Sosiaalipalvelujen asema uudistuksessa ja järjestöyhteistyö
        •    Tutkimuksen ja kehittämistyön asema
 
16:00     Päivän päätös
 

Kouluttajat

Jouko Narikka
lainsäädäntöjohtaja, VM

Erkki Papunen
neuvotteleva virkamies, VM
 
Auli Valli-Lintu
hallitusneuvos, STM
 
Jaakko Herrala
sote muutosjohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue
 
Heikki Pärnänen
johtaja, Suomen Lääkäriliitto
 
Pirjo Marjamäki
johtaja, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus