Siirry sisältöön
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus 23.11.2021

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudistus 23.11.2021

 
Historiallinen hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskeva lainsäädäntökokonaisuus hyväksyttiin eduskunnassa kesällä. Hyvinvointialueita koskeva laki on tullut voimaan 1.7.2021 eräin poikkeuksin. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskeva laki tulee puolestaan pääosin voimaan vuoden 2023 alusta. Uudistuksen useat keskeiset säännökset tulevat kuitenkin sovellettaviksi jo lähikuukausina. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan 23.1.2022. Vaaleissa valittavien aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022 ja kestää 31.5.2025 saakka.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille sekä muut uudistukseen liittyvät hallinnolliset muutokset vaikuttavat osaltaan olennaisesti koko julkiseen hallintoon sekä sote-palvelujen toimintaympäristöön lähivuosina. Uudistus merkitsee mittakaavaltaan ainutkertaisia henkilöstöhallinnollisia muutoksia ja myös erittäin suuria omaisuusjärjestelyjä. Julkisen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien välistä suhdetta tarkistetaan useiden uudistukseen sisältyvien säännösten kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen julkinen rahoitus muuttuu eräiltä periaatteiltaan merkittävästi. Uudistuksen voimaantulovaiheeseen ja tukemiseen kohdennetaan myös erityistyyppisiä valtionavustuksia. Kuntasektorin, uusien hyvinvointialueiden, yksityissektorin palveluntuottajien ja myös sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, yhdistysten ja muiden 3. sektorin toimijoiden tulee varautua uudistukseen monin tavoin jo nyt siirtymäaikana.
  
Koulutuspäivässä luodaan laaja kokonaiskuva hyvinvointialueiden hallinnon ja erityi-sesti sote-uudistuksen keskeisestä lainsäädännöstä ja käytännön järjestämisestä. Oh-jelman aiheita ovat erityisesti:
 
•    Uudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne mukaan lukien hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen, väliaikaishallinto ja muut käytännön ajankohtaiset kysymykset
•    Hyvinvointialueiden tehtävät, hallinto ja yhteistyö sekä HUS-yhtymää ja Uudenmaan aluetta koskevat erityissäännökset
•    Keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät säännökset ja tärkeimmät erityiskysymykset
•    Uudistuksen rahoitus sekä tuleva sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusmalli
•    Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välinen suhde
•    Yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia koskevat säännökset sekä ammattihenkilöiden ja ammatinharjoittajien asema
•    Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä koskevat erityiskysymykset
 
Koulutuspäivä on tarkoitettu antamaan vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin kuntien ja uusien hyvinvointialueiden palvelujen järjestäjille ja muille viranomaistoimijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen sektorin palveluntuottajille, ammatinharjoittajille ja järjestökentän edustajille. Koulutuspäivä soveltuu erinomaisesti myös yleiseksi tietopaketiksi kaikille muille sosiaali- ja terveysalan yrityksille, yhteisöille ja ammattihenkilöille. Koulutuksesta vastaavat uuden lainsäädännön valmistelijat sekä julkishallinnon ja yksityissektorin pitkäaikaiset asiantuntijat.