Siirry sisältöön
HIISI- hankkeen toinen sidosryhmätilaisuus 11.6.2021

Sidosryhmätilaisuus:

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI-hanke)

 

HIISI-hanke palvelee tutkimus- ja selvitystarpeita ajallisesti rinnan laadittavien kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) valmistelussa.

 

HIISI-hankkeen
toinen sidosryhmätilaisuus pidettiin
perjantaina 11.6.2021 klo 10-12.
 

 

Tilaisuudessa käsiteltiin ns. WAM-skenaarion (With Additional Measures) alustavia lähtöoletuksia ja tuloksia energia- ja kansantalouden näkökulmista sekä eri päästösektoreilla. Ilmasto- ja energiastrategian WAM-skenaario sisältää jo toteutetut sekä suunnitteilla olevat politiikka- ja muut ohjaustoimet.
Esitykset löytyvät jokaisen esittäjän kohdalta agendasta. 
Tallenne tilaisuudesta on nähtävillä osoitteessa: https://youtu.be/M9Y05a2nYBo. 
 
Agenda:
 
Tilaisuuden avaus, Riku Huttunen, ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
 
TEM:n puheenvuoro, Katsaus ilmasto- ja energiastrategian valmisteluun, Petteri Kuuva, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
 
YM:n puheenvuoro, KAISUn alustavat tavoitteet ja valmistelun tilannekatsaus, Jarmo Muurman, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
 
Kysymyksiä liittyen ilmasto- ja energiastrategian tai ilmastosuunnitelman valmisteluun
 
HIISI-esitykset: WAM-skenaarion lähtöoletuksia ja alustavia tuloksia.
 
- HIISI:n yleisesitys sekä kasvihuonekaasupäästöjen ja energiajärjestelmän kehitykset, Tiina Koljonen, VTT
- Liikenne, Juhani Laurikko, VTT 
- Rakennukset ja talonrakentaminen, Terttu Vainio, VTT
- Maatalous, Heikki Lehtonen, Luke
- Maankäytön ja metsien kehitys, Tarja Tuomainen, Luke
- Kansantalouden kehitys, Juha Honkatukia, THL
- Ympäristövaikutusten arviointi, Sampo Soimakallio, SYKE
 
Yhteenveto ja tilaisuuden päätös, Riku Huttunen, ylijohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
 
 
Lisätietoja:

Tiina Koljonen
HIISI-hankkeen vastuullinen johtaja, tutkimustiimin päällikkö, VTT
p. 020 722 5806
tiina.koljonen@vtt.fi

 

HIISI-hanke (4/2020-8/2021) tuottaa sekä laskennallisia että laadullisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle. Hanke toteutetaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (Luke), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) yhteishankkeena osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). HIISI-hanke pyrkii osallistamaan laajasti eri sidosryhmiä ja kansalaisia sekä viestimään monipuolisesti hankkeen tuloksista ja analyyseistä ja siten lisäämään ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä eri toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa uusille ilmasto- ja energiapoliittisille toimille. www.hiisi2035.fi