Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Säteilyturvallisuusvastaava 5 op

Ilmoittautuminen päättyy 20.3.2020

Koulutukseen voivat hakea röntgenhoitajan (AMK) tai opistoasteen suorittaneen ammattilaiset.
Opintojakso toteutetaan seuraavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä: Savonia-ammattikorkeakoulu, Oulu-ammattikorkeakoulu, Turku-ammattikorkeakoulu, Tampere-ammattikorkeakoulu, Metropolia ja Novia.

Tavoitteet

 Opiskelija osaa

 • määritellä säteilysuojeluun liittyvät käsitteet ja periaatteet sekä soveltaa niitä käytännössä terveydenhuollon natiivi- ja hammaskuvantamisessa ja eläinten kuvantamisessa
 • tunnistaa, arvioida ja minimoida säteilyn käytön riskejä ja varautua säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja toimia niiden sattuessa
 • perustella ratkaisunsa voimassa olevien säädösten ja määräysten perusteella hammas-, natiivi- ja eläinröntgentoiminnassa sekä toteuttaa ja valvoa osaamisalansa toimintaan liittyvät säteilysuojelujärjestelyt, mukaan lukien työntekijän ja väestön suojelu
 • opastaa säteilyn turvallisessa käytössä mukaan lukien laadunvarmistus, uusien menetelmien ja optimoinnin käyttöön otossa sekä kehittää omalta osaltaan säteilyn käytön turvallisuuskulttuuria yhteistyössä säteilyturvallisuusasiantuntijan STA:n kanssa.

Keskeinen sisältö

 1. Säteilyfysiikan perusteet natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
 2. Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
  1. Potilasannosmääritysmenetelmät (ESAK, KAP, MGD, efektiivinen annos)
  2. Säteilyn sironta natiivi-, hammas- ja eläinten kuvantamisessa
  3. Rajauksen ja putkijännitteen merkitys sirontaan
  4. Säteilydosimetria
  5. Säteilysuojausten suunnittelu (HVL, materiaalit)
 3. Säteilysuojelu natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
  1. Säteilybiologia
  2. Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
  3. Säteilyturvallisuus työpaikalla
  4. Säteilyturvallisuuspoikkeamat
  5. Turvallisuuskulttuuri, säteilysuojelun täydennyskoulutus ja laadunvarmistus
 4. Röntgenlaitteiden vaatimukset, hankinta ja huolto natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa

Toteutus, suoritustapa ja arviointi

 • Moodle (Oulu-amk Moodle) oppimisalustalla työskentely, harjoitukset käytännössä omalla työpaikalla
 • Opetus aloitetaan ma 30.3.2020 klo 16:30-18:00, ac-yhteys Oulu-amk
 • Suoritusaikaa on reilu kahdeksan (8) viikkoa
 • Varsinainen tentti 26.5.2020 klo 8:30-10:45, valvottuna verkkotenttinä
 • I:nen uusintatentti 9.6.2020 klo 16:00-18:15, valvottuna verkkotenttinä
 • II:nen uusintatentti 18.8.2020 klo 16:00-18:15, valvottuna verkkotenttinä
 • Suoritustavat: Kirjallinen kuulustelu (Säteilyturvakeskukuksen lausunto 8/3020/2019).
 • Kirjallinen kuulustelu koostuu neljästä eri osiosta. Koko tentin läpi pääsyyn vaaditaan, että saat joka osiosta tietyn pistemäärän.
 • Mikäli yksikin osio on hylätty, tulee koko tentti uusia. Arviointi on hyväksytty/hylätty
Opintomaksu

75 euroa / 5 op. Tai kausimaksu (6 kk) 125 euroa tai vuosimaksu (12 kk) 250 euroa, jos suoritat Savonian avoimessa amk:ssa enemmän opintoja.

Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Sitovat ilmoittautumiset opintojakson ilmoittautumisaikana  9. - 20.3.2020  Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amkin opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta:
Lehtori Kaija Laitinen Savonia-amk, etunimi.sukunimi(at)savonia.fi
Lehtori, avoimen yhteyshenkilö Mirja Halonen, mirja.halonen(at)savonia.fi
Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoin.amk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!