Hoppa till innehåll
Program till demokratidagen 2021
10.00 Välkommen! 
Generaldirektör Joakim Stymne, statistikmyndigheten SCB, inleder. 
 
10.05 Om programmet och tekniken 
Henrik Ekengren Oscarsson

10.15 Hur rösträtt, politiskt deltagande och tilltro till demokratin förändrats över tid
Richard Öhrvall, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet, ser tillbaka på hur rösträtten har utvecklats över tid och vilka som har nyttjat möjligheten att göra sina röster hörda. Dessutom tittar han närmare på den svenska demokratins nuvarande hälsotillstånd, vilka grupper deltar i dag och vilka står utanför?

10.35 Makt och inflytande under demokratins första sekel 
Line Säll, forskare i statsvetenskap och senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, presenterar huvudresultaten från Jämställdmyndighetens rapport ”Ett sekel av rösträtt och valbarhet” som följer upp det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande.

10.55 PAUS

11.00 SCB:s demokratistatistik 
Jonas Olofsson och Mikaela Järnbert, statistiker på SCB, diskuterar tillsammans med Henrik Ekengren Oscarsson vad som varit framträdande i statistiken under demokratins första sekel samt spår om framtida trender inom demokratistatistiken.

11.20 Ung i demokratin 
Rosaline Marbinah, ordförande för LSU, Sveriges ungdomsorganisationer och demokratiambassadör för kommittén Demokratin 100 år, berättar om ungas roll i demokratin och hur man arbetar för att stärka ungas demokratiska deltagande.

11.40 Den globala utvecklingen av demokratin
Staffan I Lindberg, professor I statsvetenskap och föreståndare för V-Dem institutet, beskriver den globala utvecklingen av demokratin med fokus särskilt på den accelererande vågen av autokratisering (av-demokratisering) vilken nu påverkar alla världens regioner.

12.00-12.10 Summering 
Moderator Henrik Ekengren Oscarsson summerar och reflekterar.