SCB:s demokratidag 2019 – Det delade Sverige?

SCB:s demokratidag 2019 – Det delade
Sverige?

09.30–09.35 Välkommen!

Generaldirektör Joakim Stymne, SCB, inleder.

09.35-09.45 Inledande ord

Henrik Ekengren Oscarsson

09.45-10.10 Skilda världar, det demografiskt delade Sverige

Det diskuteras ofta om skillnader mellan olika grupper, men hur är egentligen läget utifrån ett demografiskt perspektiv? Under denna punkt djupdyker SCB:s expert Lena Lundkvist i ämnet och reder ut vilka skillnader som finns, och inte finns mellan olika grupper. Du kommer få höra om det demografiska tillståndet i de olika typerna av städer som finns och landsdelarna. De skillnader som beskrivs är bland annat olikheter i boende, familjeförhållanden, livslängd och hälsa.

10.10-10.35 Valdeltagande i ett regionalt perspektiv 

SCB:s valdeltagandeundersökning vid de allmänna valen 2018 genomfördes för första gången sedan 1940-talet som en totalundersökning. Mikaela Järnbert, SCB presenterar nya analyser av nivåer och skillnader i valdeltagandet mellan olika befolkningsgrupper men även analyser av skillnader mellan stad och landsbygd och i olika kommungrupper.

10.35-10.55 Starkt stöd för EU i Sverige

Stödet för det svenska EU-medlemskapet ökar, det framkommer av SCB:s Partisympatiundersökning, men hur röstar de som är för respektive mot EU och i vilka grupper ökar stödet mest. Regina Vilkénas, SCB, berättar mer om det och om hur det svenska stödet för EU har förändrats över tid.   

10.55 – 11.15 KAFFEPAUS

11.15-11.40 EU som ett flernivåsystem, utmaningar för svensk demokrati

EU har en komplex maktfördelning, såväl horisontellt mellan EU:s olika institutioner som vertikalt mellan inomnationella politiska nivåer och EU-nivån. EU som organisation påverkar Sverige på flera olika sätt, och inte bara på den nationella nivån, utan även på kommunal nivå. Ulrika Mörth, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet ger en fördjupad bild av hur EU påverkar Sverige, både nationellt och regionalt.

11.40-12.10 Demokratins triangeldrama 

Sören Holmberg, professor emeritus, vid Göteborgs universitet, berättar om Demokratins triangeldrama. Det gäller hur stor vikt som läggs på folkstyre, rättsstat respektive handlingskraft. Alla tre är centrala i en demokrati, men kan komma i konflikt med varandra. I en Populistdemokrati betonas folkstyre, i en Liberal demokrati rättsstaten och i en Expertdemokrati handlingskraften.

12.10-12.30 Avslutning

Henrik Ekengren Oscarsson

 

Tid: 27 september 2019, kl. 9.30–12.30 (kaffe och registrering från 09.00)

Plats: Coor Konferens, Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är bindande. Vi bjuder på kaffe och smörgås i pausen.

Anmälan: Vi vill ha din anmälan senast den 16 september.

Anmäl dig här

För mer information eller frågor: 

E-post: valstatistik@scb.se

Telefon: 010-479 47 18