Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Polkuopinnot: Sosionomi (AMK) monimuotototeutus, 60 op Varkauden kampuksella

Ilmoittautuminen päättyy 8.12.2019

Polkuopinnot on tarkoitettu sosiaalialan opinnoista kiinnostuneille, joiden tavoitteena on opiskella sosionomin ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon suoritettuaan sosionomi (AMK) tuntee sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia tuottavan palvelujärjestelmän ja osaa kehittää sosiaalipalveluja ja asiakastyötä eri toimintaympäristöissä. Sosionomi (AMK) on palveluohjauksen asiantuntija. Sosionomi (AMK) osaa ohjata, tukea ja osallistaa lapsia, nuoria ja perheitä muuttuvissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Sosionomi (AMK) toimii asiantuntijana moniammatillisesti verkostoituneissa sosiaali- ja terveyspalveluissa tai varhaiskasvatuksessa sekä muissa asiantuntijatehtävissä. Työssään sosionomi (AMK) noudattaa sosiaalialan ammatillisia ja eettisiä periaatteita.

 
Tavoitteet
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa sosionomin (AMK) tutkinto-ohjelman opintoja vähintään 60 opintopistettä vuoden 2020 aikana Savonian avoimessa amk:ssa. Sen jälkeen opiskelija hakee sisäisellä haulla avoimesta amk:sta tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisia opintoja tutkintoon saakka. Opiskelu vaatii sitoutumista päätoimiseen opiskeluun, opintojen tavoitteisiin ja monimuoto-opiskelun aikatauluihin.
 
Sisältö
Polkuopinnot, 60 op, koostuvat sosionomin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta, pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opinnoista. Opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijaryhmän SS20KM mukana. Tutkinto-ohjelmaan, opetussuunnitelmaan ja opintojaksokuvauksiin voit tutustua tästä linkistä.
 
Toteutus

Varkauden kampuksella aloittava polkuopiskeluryhmä on osa Kuopion tutkinto-opiskelijaryhmää. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta Kuopiossa ja Varkaudessa. Opetus Varkauden kampuksella järjestetään Kuopiosta pääosin Zoom-videoneuvotteluyhteydellä.

Opiskelu alkaa Kuopiossa 13.1 - 15.1.2020 (viikko 3) Microkadun kampuksella (KPY Novapolis ent. Technopolis) Microkatu 1. Kevään muut lähiopiskeluviikot (ma-ke) Varkauden kampuksella ovat 5, 11, 17 ja 20. Monimuoto-opiskelu sisältää luento-opetusta, itsenäistä opiskelua lähiopiskeluviikkojen välillä, verkkoympäristössä opiskelua, työelämäläheisiä oppimistehtäviä ja harjoitteluja eri toimintayksiköissä. Opinnoissa käytetään monipuolisesti digitaalisia aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä, joten opiskelijalla oltava oma kannettava tietokone.
 

Opintomaksu

Vuosimaksu on 250 € ja se antaa 12 kuukauden avoimen amk:n opiskeluoikeuden. Lisäksi joissakin opintojaksoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut). Mahdollisesta 1. vuoden opiskeluun sisältyvästä harjoittelusta peritään erillinen viikkomaksu alkaen 35 euroa/harjoitteluviikko. Lisäksi opiskelija maksaa itse lähiopetuspäivien ja harjoitteluun liittyvät mahdolliset matka- ja majoituskulut.

 
Opiskelujen aikaiset tuet

Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Lisätietoja TE-palveluista. Jos olet työelämässä, on mahdollista hakea aikuiskoulutustukea opintovapaan ajaksi. Lisätietoja www.tyollisyysrahasto.fi


Opiskelijavalinta ja soveltuvuuskokeeseen valmistautuminen

Polkuopiskelijavalinta on kaksivaiheinen, se sisältää 1) Moodle-verkkotentin ja 2) yksilöhaastattelun. Yksilöhaastatteluun kutsutaan 40 hakijaa, jotka ovat saaneet eniten pisteitä Moodle-verkkotentissä. Polkuopiskelijoiksi valitaan 20 haastattelussa eniten pisteitä saanutta. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

1) Moodle-verkkotentti on kaikille ilmoittautuneille keskiviikkona 11.12. klo 10.00-10.30. Tenttiaikaa ei voi muuttaa eikä tentistä anneta ennakkotietoja. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla tiistaina 10.12. tietoverkkotunnukset ja ohjeet Moodleen kirjautumista varten.

Moodle-verkkotentin opiskeltava materiaali:

Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. Talentia 2017. E-julkaisu.

Ja Savonian sosionomi (AMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta lähtökohdat, osaamistavoitteet, opintojen rakenne, asiantuntijuuden kehittyminen ja toteutus. Tässä suora linkki Sosionomin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

2) Yksilöhaastattelut ovat kutsutuille 16.-17.12.2019 Varkauden kampuksella Opiskelijankatu 3, 78210 Varkaus. Kutsu haastatteluun ohjeineen lähetetään sähköpostilla tentin jälkeen, viimeistään 12.12.2019. Haastatteluaikaa ei voi vaihtaa.

Yksilöhaastattelua varten hakija täyttää haastattelulomakkeen. Tallenna haastattelulomake omalle koneellesi tästä linkistä. Lomake palautetaan hakulomakkeella varattuun kohtaan 8.12.2019 klo 23.59 mennessä. Palauttamasi lomakkeen tietoja voit käydä muokkaamassa ilmoittautumisajan päättymiseen saakka linkissä, joka on kerrottu saamassasi vahvistusviestissä. Lisäohjeita antaa tarvittaessa avoinamk@savonia.fi

Opiskelupaikan vahvistaminen ja peruutusehdot

Polkuopintoihin hyväksymisestä ilmoitetaan 18.12.2019 opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiin. Opiskelija vahvistaa opiskelupaikan vastaanottamisen maksamalla avoimen amk:n vuosimaksun. Maksuohjeet lähetetään hyväksymisilmoituksen mukana. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Voit kuitenkin käyttää sen muihin Savonian avoimen AMK:n opintoihin.

 

Lisätietoja

Sisällön ja toteutuksen osalta, opettajatuutorit Mira Polón puh. 044 785 6624, mira.polon(at)savonia.fi ja Katri Savolainen puh. 044 785 6007, katri.savolainen(at)savonia.fi

Muiden tiedustelujen osalta opinto-ohjaaja Katja Valtanen puh. 044 785 6603, katja.valtanen(at)savonia.fi

Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa: avoin.amk(at)savonia.fi

 

Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.